Rahvuslikud partisanid/ metsavennad
II Maailmasõda, III Metsavendade liikumine

Nacion pretoš kust MuzejaArhivs

Nacionālie partizāni jeb Meža brāļi bija nelielas, bruņotas vietējo iedzīvotāju grupas, kas no 1944. līdz 1956. gadam Latvijas teritorijā cīnījās neatkarīgās cīņās pret PSRS okupācijas režīmu.

Piespiesti slēpties mežos, tie bija cilvēki, kuri nevarēja vai negribēja dzīvot Padomju Savienībā. Tie bija Latvijas iedzīvotāji, kas no 1944. gada augusta līdz 1957. gada maijam ar bruņotu cīņu un partizānu karu cīnījās pret PSRS okupācijas režīmu.

Partizānu cīņas ar okupācijas režīma spēkiem notika, sākot ar 1944. gada vasaras beigām. 

Kopumā Latvijā bija aptuveni 20193 meža brāļi/ nacionālie partizāni.

1610792138346.jpg
Nacion_pretoš_kust_MuzejaArhivs.jpg
Rohkem teabeallikaid

Läti rahvuspartisanide lahingud – rahvusentsüklopeedia (enciklopedija.lv)

 

Seotud objektid

156 Metsavendade punker „Mežabrāļi“

Metsavendade punker asub Riia-Pihkva maantee (A2) ääres 76 km kaugusel Riiast ja 11 km kaugusel Võnnust (Cēsisest). Läti metsavennad olid kohalikest elanikest koosnevad väikesed relvastatud rühmad, kes võitlesid aastatel 1944–1956 Läti alal iseseisvalt NSVLi okupatsioonirežiimi vastu. Need olid inimesed, kes ei saanud või ei tahtnud elada Nõukogude Liidus ja kes olid sunnitud end metsades varjama. Kokku tegutses Lätis umbes 20 193 metsavenda. Punkri rajamisel võeti arvesse endiste metsavendade lugusid ja mälestusi elust metsades, kui nad end pärast 1945. aastat seal peitsid ja iseseisva Läti riigi eest võitlemist jätkasid. Punkris on relvastuse ja majapidamistarvete näitus. Siin võib tutvuda metsavendade isiklike asjade, relvade ja fotodega. Giidi jutustust täiendavad videointervjuud metsavendadega. Punkri juures asub pikniku- ja lõkkekoht. Võimalik on ette tellida lõkkel tehtud suppi ja veeta õhtu lõkke ääres välikino vaadates.

Rahvus- ja nõukogude partisanide lahingud ja mälestusmärgid Griva metsamassiivis

See asub Griva metsamassiivis.
Vaatluse all on kuus objekti, mis on seotud rahvuslike ja nõukogude partisanilahingute paikadega.
Griva metsamassiivis ei asu mitte ainult "Purvsaliņi" rahvuspartisanide staap, rahvuspartisanide punkris asuv Valge Rist ja vastupanuliikumise ülema Andrejas Roskoši rist, vaid ka naabruskonna haud. Nõukogude partisanide brigaadi ülem Artūrs Balož, monument nn Neitsimäel, kus 1944. aastal hukkus nõukogude partisan, rühm noori brigaadi partisaneid, samuti Nõukogude partisanide monument viieharulise tähe ja graveeritud sõnadega. "Katame end nõeltega".

Samuti on võimalik objekte vaadata, minnes kaherattalisega sõitma jalgrattamarsruudile nr. 785 - "Ajaloo riimid Griva metsades" (tee pikkus 34 km, kruusa- ja metsateed). Kaart allalaadimiseks.

Rahvuspartisanide rühma ülema Andrejas Roskoši mälestuspaik (GPS 56.87399, 27.43524)
1997. aasta sügisel avastati Lielgrivase metsast rahvuspartisanide rühma komandör Andrejas Roskoš Valge Rist.

Artūrs Balodise monument (GPS 56.872926, 27.478121)
Artūrs Balodis oli Nõukogude partisan, Griva metsamassiivis paikneva A-allüksuse eriülesannete ülem. Langes Natsi-Saksamaa okupantide poolt läbi viidud ulatuslikus "kammimises". Seltsimehed nikerdasid tema surmapaigas kasepuusse tähed AB, et see ei ununeks. Pärast sõda leidsid kohalikud uurijad märgistatud kase ja paigaldasid selle asemele mälestustahvli.

Kõigile Griva metsades langenutele (GPS 56.863280, 27.47975)
Selle mälestuskivi Griva metsamassiivis paigaldas VAS "Latvijas valsts meži" kodumaa eest võidelnud partisanide auks. Mälestuskivi kõrval on kaart-skeem partisanide staabi ja huviväärsuste viitega. Olemas ka puhkeala. Lähedal asub rahvuspartisanide asula, 1945-1947.

Rahvuspartisanide asundus (GPS 56.863456, 27.481148)
Selles kohas asusid Nõukogude okupatsiooni vastu võidelnud rahvuspartisanide asulad. Üksikute punkrite kohad on säilinud, nende visuaalse välimuse järgi saab hinnata, kui suured ja millise kujuga kaevikud olid. Nõukogude võimule vastu seisnud rahvuspartisanid tegutsesid Griva metsades veel mitu aastat pärast Teise maailmasõja lõppu.

Griva metsa memoriaalansambel , kaev (GPS 56.860665, 27.490439)
See ehitati Griva metsades elanud nõukogude partisanide mälestuseks. Sissid lasid õhku kohaliku raudteevõrgu ja rongid, et häirida Natsi-Saksamaa armee laskemoona, toidu jms tarnimist. Kohtadesse, kus sõja ajal kaevati kaevikuid, on pandud mälestuskive. Restaureeritud kaevikus on tunda sõjaaja hõngu.

Tüdrukute mägi (GPS 56.858187, 27.521526)
Natsi-Saksamaa okupandid viisid 1944. aasta juunis läbi ulatusliku Griva metsade "kammimise" eesmärgiga hävitada partisanid. Sõdurid Numerne mäel piirasid valdavalt noortest tüdrukutest koosnevat majandusseltskonda ja kõik lasti maha. Nendest traagilistest sündmustest alates nimetati Numerne mägi kohalike elanike poolt ümber Meitenu mäeks. Sellele kohale on püstitatud mälestuskivi.

Monument Kirde rahvuspartisanide komandörile Pēteris Supile - "Cinītis"

Austades rahvuspartisanide komandöri Pēteras Supese mälestust, avati 28. mail 2005 Vilakas talle pühendatud monument. See on paigutatud Viļaka katoliku kiriku lähedale, sõja ajal kaevatud kaevikute servale, kuhu tšekistid matsid mahalastud rahvuspartisanid. P.Supemile pühendatud monumendi alla on paigutatud kapsel 386 langenud rahvuspartisani nimede, lahingukirjelduste ja materjalidega partisaniülema kohta. Kivi raiutud sõnad: "Sinule, Läti, jäin truuks viimse hingetõmbeni".
Monumendi autor on Pēteris Kravalis.

Selle kõrval on mälestuspaik Stompaki metsas ja teised lahingupaigad aastatel 1944-1956 langenud ja tšekistide poolt mõrvatud Läti vabadusvõitlejatele.
20. juunil 2008 avastati paremast seinast graniitplaat, millel olid kolme sambasse paigutatud 55 langenud partisani nimed.
Monument püstitati ülejäänud elanikkonna hirmutamiseks kohta, kus kommunistlikud okupatsioonivõimud kunagi mõrvatud partisanide säilmeid välja panid.

Kõrvalolevale autahvlile on graveeritud tänusõnad Pēteris Supele ja Bronislava Martuževa luuletus:
"Tõuse üles, Peter Supe,
Hing, lahingus!
Täna sinu vereohver,
Tõusnud rahvas.
Mine välja elama igavesti
Noorte jõus ja elujõus,
Mähib, lehvib, voldib
Tõusvas lipus!"

Metsavendade mälestuspaik Sērmūkšis

Sērmūkšis asub üks sajakonnast metsavendlusele pühendatud mälestuspaigast Lätis. Kokku leidis Lätis metsavendade tegevus aset enam kui 600 paigas. Sērmūkšisse on ajalooliste tõendite põhjal ehitatud Läti metsavendade punker, kus külastajad saavad pea algupärastes tingimustes ööbida: lavatsid, petrooleumilambid ning kütteseade sarnanevad nendega, mida kasutasid metsavennad. Külastused tuleb ette tellida. Sērmūkši metsavendade salga jaoks saabus saatuslik hetk 29. novembril 1946, kui hukkusid neli rühma võitlejat: Jānis Zīrāks, Reinholds Pētersons, Jānis Pīlands ja Anna Zariņa. Alfrēds Suipe jäi ellu, elas üle küüditamise, naasis Lätti ja nägi vabariigi taastamist. Tema pani ette, et Sērmūkšisse tuleks rajada mälestuspaik langenud kaaslastele.

Mälestuskivi Alsviķi kihelkonna rahvuspartisanidele "Madu väljak"

Asub Alūksne rajoonis Alsviķi vallas "Čūskubirzs".

Mälestuskivi avati 21. augustil 2018. aastal. Akmeņkalis Ainārs Zelčs.

Siin metsamassiivis on säilinud punkrikoht, kus 1947. aasta juunis tuli Läti Rahvuspartisanide Ühingu sideosakonna juht Antons Circāns kohtuma partisanide esindajatega eesotsas Bruno Bucalderiga, et korraldada ja hoida kontakte teatud gruppide vahel. rahvuspartisanid. Anton Zircani eesmärk jäi saavutamata, sest 7. juulil 1947 suri ta Drusti lähedal.

Punkri asemel mälestustahvel Veclaicene rahvuspartisanidele

Asub Veclaicene vallas Alūksne piirkonnas.

Avatud 4.10.2019. Akmeņkalis Ainārs Zelčs.
13. märtsil 1953 avasid tšekistid Veclaicene metsades, Koruļi maja lähedal, hoolikalt maskeeritud punkri ning arreteerisid Bernhard Ābelkoki ja Elmārs Tortūze.
Punkrist leiti relvi: 2 Saksa vintpüssi ja 95 padrunit, 2 Parabellumi püstolit ja 152 padrunit.
11. novembril 1949 lasti Tšehhi agendid K. Dokti-Doktenieki maha ja tema rühmitus lagunes. Pärast rünnakut varjasid B. Ābelkoks ja E. Tortūzis mõnda aega end Maskaļi maja juures asuvas punkris, kuid 1951. aasta kevadest ehitasid nad Ilona Ābolkalnsi toetusel Koruļisse punkri, kus elasid kuni arreteerimiseni. .

Broņislava Martuževa luuleait

Luuletaja Broņislava Martuževa muuseum on rajatud tema sünnikodusse Indrānis Madona vallas. Muuseumi ekspositsioon asub renoveeritud aidas, kuhu on välja pandud audio- ja videomaterjalid rahvuslikust vastupanuliikumisest, luuletaja tööst põrandaaluse ajakirja väljaandmisel ning luuletuste ja laulude loomisel metsavendadele. Martuževa osales vastupanuliikumises selle algusest peale. Martuževside perekonnakodu Lazdiņas (maja ei ole säilinud) oli Läti Metsavendade Liidu juhi Pēteris Supe ja tema võitluskaaslaste peidupaigaks. Ka luuletaja peitis end viis aastat oma kodu keldris, kohtus metsavendadega, kirjutas luuletusi (sh pühendused metsavendadele Pēteris Supele, Vilis Tomsile, Smilga rühmale, Laivenieksile, Salnsile, Celmiņšile, Bruno Dundursile) ja laule. Nüüd esitab tema laule ansambel Baltie lāči. 1950. aastal andis ta koos Vilis Tomsiga välja põrandaalust ajakirja „Dzimtene" (Kodumaa). Luuletaja kirjutas käsitsi ümber 10 eksemplari ajakirja kõigist ilmunud 11 numbrist. Broņislava Martuževa, tema vend, õde, ema ja Vilis Toms arreteeriti 1951. aastal. Ta naasis Siberist 1956. aastal. Luuleaita tuntakse nii piirkonnas kui kogu Lätis, seda külastavad nii kohalikud elanikud kui turistid. Siin võib läbi luuletaja elutee tutvuda Läti saatusega.

Mälestusmärk Läti leegioni langenud sõduritele ja rahvuspartisanidele

Asub Indrāni vallas, Lubāna uuel kalmistul.

Näha on mälestuspaik Läti leegioni langenud sõduritele ja rahvuspartisanidele

Mälestusmärk avati 25. juulil 1992. aastal. Mälestuskivi on loonud Andris Briezis.

Ärkamisaja alguses, 1990. aasta oktoobris sai Helsingi 86 inimõiguste rühmituse liige Kārlis Doropoļskis võimudelt loa jätkata Läti leegionäride ühismatmist uuele kalmistule korraldatud vendade kalmistule. Lubānast. Kokku maeti vendade kalmistule 26 langenud leegionäri ja rahvuspartisani.

Mälestusmärk rahvusliku partisanide rühma "Jumba" punkrile

Asub Ziemera vallas Riigimetsa Kvartal 66.

Mälestuspaik avati 10. juulil 2020.
Läti rahvusliku partisaniliikumise teises etapis, 1948. aasta keskel, eraldus 4-liikmeline rühm - Viks Pētersi, Stebers Rolands, Bukāns Ilgmārs ja Kangsepa Elvīra Mālupe-Beja kihelkonnas J. Bitāna-Liepačsi üksusest ja . Partisanide asukoht oli Eesti piiri lähedal, Riia-Pihkva maantee lähedal, mäe peal põhjalikult ehitatud punkris.
2. märtsil 1950, kui tšekistid punkri avasid, peitsid partisanid Napke maja Eesti-poolses küljes rändrahnudest aida. Pärast pikka ja ägedat tulistamist 3. märtsil 1950 õnnestus tšekistidel ait põlema panna. Ilgmārs Bukāns, Rolands Stebers ja Elvira Kangsepa põlesid koos vastsündinud tütrega maha. Peter Wick hüppas kuuri aknast välja ja peitis end maja pööningule, kust ta samuti leiti ja lasti maha. Talu põles maha. Kõigi langenud partisanide surnukehad viidi Alūksnesse. 1990. aastate alguses püstitati võitlejate hukkumispaika mälestusmärk. Elvira Kangsepa põlevas aidas sündinud tütar sai nimeks Liesma.

Matkarada ning metsavendade laagri- ja mälestuspaik Stompaki soos

Stompaki soomassiiv on Balvi ja Viļaka linnade vahel asuv NATURA 2000 looduskaitseala. Soo idaosas on tähistatud 1,5 kilomeetri pikkune rada, mis viib läbi metsa ja mööda rabasse rajatud laudteid viiele soosaarele, kuhu metsavennad olid ehitanud oma punkrid. Raja äärde on paigaldatud infostendid, mis tutvustavad kohalikke loodusväärtusi ja ajaloosündmusi. Raja ääres asub puhkeala. Rada aitavad leida maanteele P35 püstitatud viidad. 1945. aasta märtsi alguses asus Stompaki laagris üks suurimaid metsavendade asumeid Baltikumis. Siin elas u 350–360 inimest, sealhulgas 40–50 naist. Alates 1945. aasta jaanuarist korraldasid metsavennad regulaarseid rünnakuid okupatsioonirežiimi sõjaväelaste ja nende toetajate vastu. Laagris asus pagarikoda, punker-kirik ja 25 elamiseks mõeldud punkrit, mis olid ehitatud pooleldi maa sisse ja kus võis elada 8–30 inimest. Punkrikohad on näha veel tänapäevalgi. 2.–3. märtsil 1945 toimus siin Stompaki lahing, mis oli suurim Läti metsavendasde lahing. Nende vastu võitlesid 483 sõdurit NKVD 5. laskurdiviisi 143. laskurpolgu 2. ja 3. laskurpataljoni allüksustest, püstolkuulipildujatega relvastatud laskurrühmast, miinipildujaroodust, luure- ja sapöörirühmadest ning hävituspataljonist.

Veseta partisanide kaev ja mälestuspaik "Valge Rist"

Näha on 3 m kõrgune valge tahvel 2. juulil 1946 maha lastud Läti rahvuspartisanide nimedega. Lähedal asuv kaev on taastatud. Selle koha leidmise hõlbustamiseks on Vietalva külje all silt kirjaga "Valge rist".

Teise maailmasõja ajal käis Vietalva ümbruses aktiivne sõda, millega olid seotud ka sündmused pärast sõja lõppu. Sõjajärgsetel aastatel tegutses siin nn “Pārupa grupp”, mida juhtis Rihards Pārups (1914 - 1946).
1946. aastal lasti selles piirkonnas riigireetmise tõttu maha 10 partisani.

Pārupsi rühma mälestuskivi on püstitatud ka Jēkabpilsisse Krustpilsi luteri kiriku juurde.

Projekti viisid ellu endised Uldis Eiduksi noortekaitserühma aktivistid.
Pļaviņase poolsest küljest pääseb mälestussamba juurde puidust jalgsildadel kõndides ning kevadel ja sügisel võib objektile ligipääsetavus olla raskendatud.

Videolugu Rihards Pārupsi 100. sünniaastapäevale pühendatud näitusest

Monument vastupanuliikumise liikmetele Stompakises

Asub Balvist 15 km kaugusel Viļakase suunas, paremal pool teed.

Näha on mälestusmärk.

Avati 2. ja 3. märtsil 1945 lahingutes langenud Pēteras Supese rahvuspartisanide mälestusmärk vastupanuliikumise liikmete mälestussammas Balva - Viļaka maantee ääres Stompaki soo vastas. 11. augustil 2011, Läti vabadussõjalaste mälestuspäeval. Juuli lõpus põimiti monumendi alusesse kapsel sõnumiga tulevastele põlvedele. Kapslisse on pandud dokument 28 rahvuspartisani nimedega, kes langesid 1945. aasta 2. ja 3. märtsi lahingutes.

"Veebruaris 1945 rajati Balvu-Viļaka maanteest 2 km kaugusel asuvale Stompaku soo saartele, mida rahvas hakkas kutsuma Stompaku soo saarteks, Läti suurim rahvuspartisanide laager, kus 22. aastal elas 360 inimest. kaikaid.Nende hulgas mõned leegionärid, kes leegioni diviisi taandumiseks olid kõigi relvadega isamajja jäänud.Partisanide hävitamiseks ründasid 2. märtsil 1945 Tšehhi vägede kahe pataljoni sõdurid kaikaid koos hävitajatega, mille relvastuses oli ka neli miinipildujat Lahingud kestsid kogu päeva, partisanid osutasid visa vastupanu ning ründajad kandsid suuri kaotusi, mistõttu ei õnnestunud laagrit vallutada ja partisane hävitada 28 elanikku ka Stompaku raba oli langenud või hukkunud pärast lahingus raskelt vigastada saanud. Järgmisel ööl murdsid partisanid lahinguga laagri piiramise ja jäid võitmatuks" – nii räägib auhinnaosakonna rahvusliku vastupanuliikumise liige. kirjutab Stompaku lahingu juhtumikomisjoni esimehest Zigfrīds Berķisest.

Näitus „Abrene ruumid”

Näitus „Abrene ruumid” on üles pandud Viļaka kesklinna lähedale. See hõlmab ajavahemikku 1920–1960, kui Viļaka kuulus Abrene piirkonna Jaunlatgale haldusüksusesse ja oli Viļaka piirkonna ja Abrene rajooni keskus. Näitus asub Viļaka kõige huvitavama ja mitmekülgsema ajalooga hoones.

Algselt asus see māja kunagisel Marienhauseni turuväljakul, hiljem asusid siin korterid, bürood ja mitmesugused kauplused; Teise maailmasõja ajal tegutsesid siin Läti Omakaitse staap, Gestapo ja KGB. Näitusel eksponeeritakse esemeid, mis on pärit metsavendade laagrist Stompaki soos ning mis on seotud metsavendlusega Latgales, samuti on välja pandud Vabadussõjaga seotud dokumente ja fotosid. Kui tellida giidiekskursioon, tutvustab väljapanekut omanik Dzintars Dvinskis.

Mälestuspaik "Bitani punkrid"

Asub Alūksne rajoonis Mālupe vallas.

Mälestuskivi avati 13. oktoobril 2017. aastal. Akmeņkalis Ainārs Zelčs.

24. augustil 1945 loodi Latgales Dubna metsades Läti Rahvuspartisanide Ühing (LNPA), mille eesmärk oli taastada 1918. aastal Läti Vabariik. Sissigruppide tegevuse paremaks koordineerimiseks loodi regionaalsed staabid. Beja, Mālupe ja Mārkalne kihelkonnas tegutsenud rahvuspartisanide rühmad ühinesid Priedolaine sektoris. Piirkonna peakorterit juhtis Jānis Liepacis. Igas piirkonna peakorteris asutati propagandaosakonnad. Üks neist, mille komandöriks oli Jānis Bitāns, moodustati Mālupe kihelkonna metsamassiivis. Siin, punkris, trükiti aastatel 1946–1948 viis Läti Rahvuspartisanide Ühingu ajakirjandusväljaannet “Mazais Latvis”, “Liesma”, “Auseklis”, “Māras Zeme” ja “Tautas Sargs”. Info ettevalmistamisse ja levitamisse oli kaasatud Alūksne Gümnaasiumi noorte vastupanuliikumine “Dzimtenes Sili”.

Mälestuskivi Ilzenis "Sarvu" ja "Melli" majade juures

Asub Alūksne rajoonis Ilzene vallas.

Mälestuskivi avati 28. septembril 2018. aastal. Akmeņkalis Ainārs Zelčs.

Alates 1944. aasta sügisest toetasid nende Ilzene vallamajade elanikud rahvuspartisane, mida juhtis Voldemar Anderson ("Vana"), kelle punker asus metsa lähedal tihnikus. 23. novembril 1945 piirati punker NKVD sõdurite poolt ümber. Lahingus hukkus üheksa võitlejat. Pärast seda leiti 2 kuulipildujat, 14 automaati, 11 vintpüssi, 10 püstolit, 3500 padrunit, 45 granaati, 4 binoklit. Voldemar Andersoni rühma hävitamine kavandati Tšehhi agentuuri "Chain" ("Цепь") puhul.

Rühma kuulusid Voldemārs Pāvels Andersons (“Vana”), Gaston Dzelzkalējs, Voldemārs Tonnis, Centis Eizāns, Osvalds Kalējs, Jānis Koemets, Stāvais (“Polis”), Voldemārs Rappa, Eduards Rappa, Elmārs Rappa (ellu jäänud).

Preiļi ajaloo- ja tarbekunstimuuseumi näitus "Muuseumi lood Lätile"

See asub Preiļi kultuurikeskuse ruumides.

Vaadata saab Preiļi Ajaloo- ja Tarbekunstimuuseumi (PVLMM) näitust "Muuseumi lood Lätile" Esimesest maailmasõjast, Vabadussõjast ja Teisest maailmasõjast.

Preiļi Ajaloo- ja Tarbekunstimuuseumi näituse "Muuseumi lood Lätile" (avatud 2018) rubriik "Drywyse lugu" on pühendatud Esimesele maailmasõjale, Vabadussõjale ja Latgale vabastamisele, samuti nagu Lāčplešana sõjaordu rüütlitele. Näituserubriik "Lipu lugu" räägib Teise maailmasõja perioodi rasketest sündmustest, mille käigus preilalasi mõjutasid küüditamised, holokaust, osalemine sõdivate poolte väeosades ja pärast sõda. - rahvuspartisanide ridades. Vaadata saab ka Preiliaadi juutide päästjale Vladislav Vuškānasele antud medalit "Rahvaste õige".

Eelneval avaldusel on ekskursioon vene ja inglise keeles.

Pēteris Čeversi metsavendade punker

Peter Cheveri rahvuslike partisanide punker asub Lauciene vallas, umbes 4 km kaugusel Talsi-Upesgrīva maanteest. Punkrisse viib puuhakkeega kaetud rada.  Renoveeritud 31 ruutmeetri suurune punker on valmistatud betoonkarkassist, mis on viimistletud pooleldi palkidest, et luua autentne tunne.

Kapten Cheveri rühm lõpetas Vangzene lähedal metsas asuva punkri ehitamise 1949. aasta oktoobri lõpus. See pidi üle elama 1949-50. aasta talve. 3. veebruaril 1950 reetis kohalik metsaülem partisanid ja punkrit ründas Tšeka üksus, kuhu kuulus üle 300 sõduri. Sel ajal oli punkris 19 inimest - 17 meest ja kaks naist. Selles ebavõrdses lahingus langes kuus partisani, kuid teistel õnnestus end läbi murda kahe ahelaga Tšeka piiramisrõngast, võideldes end läbi murda. Talve lõpuks varjusid partisanid koos oma toetajatega ümberkaudsetesse majadesse, kuid kevadel ühines grupp taas, kuni see 1950. aasta novembris vallutati ja hävitati. Pärast Tšeka vägede rünnakut lõhuti punker õhku ja enne, kui seda sai uuesti üles ehitada, jäi alles vaid veega täidetud kaev.

Zlēku tragöödia mälestuspaik

Mälestusmärk asub Zlēki mõisaansambli lähedal, Karātavkalnsi lääneosas.  Umbes kakskümmend kiviklibu hukkunute nimedega moodustavad ringi ja keskel on umbes kolme meetri kõrgune mustast marmorist obelisk.

Osa hukkunutest on ümber maetud Zlēki mälestusmärgi juurde.

1944. aasta detsembris viis Saksa natside armee Zlēki ümbruses läbi ulatusliku operatsiooni tsiviilelanikkonna vastu. 9. detsembril 1944. aastal kell 17.30 on armeegrupi Nord lahingutegevuse päevikusse tehtud kanne, et "Rubensi brigaadi ja Punase Noole üksuste" 161 inimest on selle tegevuse käigus vaenlase poolt hukkunud. Nõukogude ajal võeti see arv ilmselt Zlēki tragöödia ohvrite koguarvuks, viidates tapetud tsiviilisikutele.

Aktsiooni käik on osaliselt dokumenteeritud Saksa 16. armee vastuluureosakonna juhataja 31. detsembri 1944. aasta aruandes. Selles selgitatakse, et 5.-9. detsembrini toimus 5. ja 9. detsembri vahel Ida-Virumaa kõrgeima SS- ja politseijuhi, SS Oberruppenführer ja politseikindral Friedrich Jekelni juhtimisel Eichensumpfis ("Tamme soos") ulatuslik operatsioon "Punanoolte" ja kindral Kureli rühma jäänuste vastu Abavas.

"Dunce's bunker" sait, mälestustahvel "Patriotic Hawks"

"Duncsi punker" koos mälestustahvliga "Isamaalised Haugid" asub Otaņķu vallas, kohas, kus asus rahvusliku vastupanuorganisatsiooni "Isamaalised Haugid" partisanide rühma esimene punker.

1945/46. aasta talvel asutasid kolm isamaalist meest Alfred Tilibi (19. SS-diviisi endine leegionär) juhtimisel Barta vallas Ķīburi külas rahvusliku vastupanuliikumise "Tēvijas Hawks", millel oli peagi umbes 200 liiget erinevatest kohtadest: Liepāja, Aizpute, Nīca, Dunika, Grobiņa, Barta, Gavieze. See liikumine võitles Läti vabastamise eest.

Punkri suurus, kus partisanid olid majutatud, oli 4 x 4 m ja see oli valmistatud paksudest, horisontaalselt laotud palkidest. Sellesse siseneti ülaltpoolt luugi kaudu, millest kasvas välja väike mänd, mille all oli redel. Luugid olid kahel korrusel, kus kummaski oli magamiskoht 7-8 mehele. Kahjuks leiti punker üles ja lõhuti 1947. aastal.

Tänapäeval on punkri asukohas maapinnal näha süvend, kus punker oli. Ala asub metsas ja sinna võib igaüks igal ajal ilma eelneva broneeringuta vabalt sisse astuda.

Läheduses on piknikuala koos varjualusega.

Mälestustahvel avati 9. septembril 2005. aastal. Graniitsteli püstitas Läti Rahvapartisanide Liit koostöös Nīca omavalitsuse, Barta metskonna ja Rude põhikooliga.

Objektile on omistatud piirkonna kultuuri- ja ajaloomälestise staatus.

Īle rahvuslike partisanide punker

Punker asub Zebrene vallas, vähem kui 1 km kaugusel P104 Biksti - Auce maanteest. 

Balti riikide suurima punkri ehitasid 1948. aastal Īle metsadesse Läti-Leedu ühendrühma partisanid, et jätkata oma võitlust nõukogude võimu vastu. 27-liikmelist rühma juhtis noor komandör Kārlis Krauja (tegelik nimi Visvaldis Brizga).

17. märtsil 1949 pidasid 24 partisani, kes olid sel ajal punkris, oma viimase lahingu 760-liikmelise riikliku julgeoleku ministeeriumi ehk Tšeka väe vastu. 15 sissit tapeti, üheksa võeti kinni ja küüditati koos oma toetajatega Siberisse.
 
1992. aastal kaevasid kodukaitsjad koos Daugava haukude ja patriootiliste organisatsioonide esindajatega punkri välja, kogusid langenud võitlejate luud kokku ja matsid need Dobele Virki kalmistule. Punkri juurde püstitati valge rist, mälestuskivi ja graniidist stele.
 
Juba 1990ndate keskel joonistati punkri piirjooned ja tugevdati sisemised seinad, kuid alles lahingu 60. aastapäevaks ehitati punker uuesti üles täpselt sellisena, nagu see oli enne õhku laskmist. Paljud toetajad ja vabatahtlikud aitasid seda ellu viia.
 
Punkri sees on näha pliit, laud ja kitsad pingid, millel partisanid magasid. Seal on infotahvlid, mälestuskivid partisanide ja nende toetajate nimedega. 

Seal on puhkekoht ja tualett. 

Riiklike partisanide mälestuspaik Striķu tänaval, Saldus

Mälestusmärk asub Striķu ja Lauku tänava ristmikul.

Traagiliselt verine sündmus, mis toimus sellel kohal, leidis aset rahuajal 24. veebruaril 1950. aastal Saldus, Striķu (tollal 5. augusta) tänaval, 33. ja 35. maja lähedal. Selle tänava 33. majas oli pärast Zemgale metsaprügade rühma koos peakorteripunkriga Īle metsades 1949. aasta märtsis toimunud hävitamist veel elus ja tabamata kolm metsaprügade rühma, sealhulgas rühmaülem ise, Kārlis Krauja (tegelik nimi Visvaldis Brizga), ja tema kaaslane Vilis Krusts. Nad lootsid veeta 1950. aasta talve Bergmanide kodus Salduses, kuid nad võeti kokku ja otsiti üles. Kaks maja piirasid umbes 30 tšekisti ja varahommikul toimus äge lahing. Tšekistid said mõlemast majast tule alla, kuid ülekaalukale kaotades püüdsid partisanid põgeneda lähedalasuvasse Veide metsa. Tšekistid tulistasid aga partisan Krusta juba maja trepil ja Krauja - umbes 80 meetrit edasi metsa poole.

Mõlemad majad pandi põlema, kusjuures elanikke paluti eelnevalt välja tulla ja lubati, et nende elu jääb puutumata. On teateid, et inimesed tulid küll välja, kuid nad tulistati siiski kohapeal maha. Nende inimeste hulgas, kes lasti maha või lämbusid suitsus, olid isa ja poeg Kursinski majast 35, kes olid toetanud partisane, aga ka Kursinski maja elanik Leontine Ezerkalni, kes ei teadnud oma majaomaniku sidemetest metsabrigaadidega, lasti maha.

Rihards Pārupsi rahvuspartisanide rühma mälestuskivi

See asub Rīgas tänaval Krustpilsi luteri kiriku lähedal.

22. septembril 1996 avati Krustpilis mälestuskivi Rihards Pārupsile ja tema juhitud rahvuspartisanide rühmale. Mälestuskivi on loonud skulptor Ilgvars Mozulāns, kuid selle loomist toetas rahaliselt Riigikogu spiiker Ilga Kreituse. Selle ürituse korraldas Läti Rahvuspartisanide Ühenduse juhatus.

Rihards Pārupa rahvuspartisanid,
kelle mõrvas Cheka erirühm
Rihards Pārups (1914 - 1946 2.VII)

Rühmaülem
Rihards Stulpiņš (1923 - 1946. 2. VII)
Alberts Avotiņš (1912 - 1946. 2. VII)
Eric Juhna (1928. -1946. 2. VII)
Aleksandrs Lācis (1919 - 1946. 2. VII)
Pēteris Lācis (1921 - 1946. 2. VII)
Jānis Ēvalds Zālītis (Āboliņš) (1911 - 1946 2. VII)
Siegfried Bimstein, Theodor Schmidt (... - 1946. 2. VII)
Uldis Šmits (... - 1946. 2. VII)
Pēteris Lazdāns (1926 - 1947. VI)
Eric Konvals (1929 – 1947. VI)
Niklas Ošiņš (1908 – 1954. 12.X) – hukati Riias
Alberts ħiķauka (1911 – 1972. II) – vangis Mordva laagris

Rihards Pārups sündis 11. juunil 1914 Krustpilsi kihelkonnas "Kakšišis". Teise maailmasõja ajal oli ta 15. Läti diviisi tankitõrjediviisi seersant. Osales rahvuspartisanide operatsioonidel Jēkabpilsi ja Madonase ümbruses ning oli Rahvusliku Vastupanuliikumise liige, üksuse juht Jēkabpilsi ja Madonase ümbruses. Rihards Pārups langes lahingus Tšehhi vägedega 2. juulil 1946 Vietalva kihelkonnas. Kahjuks on matmiskoht teadmata. Riia vennaskalmistule on paigaldatud mälestustahvel. 1945. aasta sügisel moodustati Jēkabpilsi rajoonis rahvuspartisanide rühm, mida juhtis R. Pārups. Oma lühikese tegutsemisaja jooksul osales see enam kui kahekümnes relvastatud kokkupõrkes toonase siseministeeriumi üksustega. Tšeka polkovniku Kotovi ettekandes Riia staabile märgitakse, et nõukogude võimu tegevus Jēkabpilsi ja Madona rajoonis oli selle aja grupi tegevuse tagajärjel sisuliselt halvatud. R. Parupa juhitud rahvuspartisanid leidsid ja hävitasid mitu väljasaadetavat nimekirja, päästes sellega paljude inimeste elusid. Julgeolekukomitee juhtkond, kes ei suutnud avalahingus rahvuspartisanide üksust hävitada, imbus sellesse neli inimest Tšehhi erirühmast, kes lasid ööl vastu 2. juulit maha kümme üksuse partisani, sealhulgas R. Parup. 1945. aastal. 1947. aastal lasti Jaunkalsnava lähedal maha veel kaks ja 1951. aastal üks selle üksuse liige. Pärast 25 aastat rasket tööd Mordva laagris, mõni päev enne vabanemist, suri R. Parupase juhitud rühma neljateistkümnes partisan.

Rahvuslike partisanide lahingupaik Apūznieki kodu lähedal

1. jaanuaril 1946 toimus Kabila ja Renda vahel "Apūznieki" majade juures üks suuremaid lahinguid rahvuslike partisanide ja Tšeka ehk Nõukogude okupatsiooni Riikliku Julgeoleku Komitee vahel. Partisanid, kelle hulgas oli ka rühmaülem Fricis Kārkliņš, läksid metsabrigaadide hobustel heina järele. Ta jättis Ēvalds Pakulisi komandöriks. Scoutid teatasid, et kaevikutele läheneb Tšeka üksus. Pakulis saatis neile vastu partisanide väeosa - 25 hästi relvastatud meest. Vaenlase kuulid hävitasid kolme mehe - Kārlis Kristoldsi, Emītis Šmits'i ja Ādolfs Kūrējs'i - elu, kuid Tšeka poolel langes umbes 50 meest. Kaks langenud meest on maetud metsa, kus need sündmused kunagi toimusid, ja neile on loodud mälestusmärk.

Tänapäeval avastatakse metsades uusi punkreid, mis kunagi varjasid ligi 20 000 inimest, kes ei toetanud nõukogude okupatsiooni ja olid koostööst keeldunud või kes varjasid end metsas muudel põhjustel, näiteks kartuses oma elu, turvalisuse pärast jne. 

Nõukogude partisanide üksuse "Punane Nool" mälestuskivi

Nõukogude partisanide üksus moodustati 30. septembril 1944, kui 19 Saksa 283. politseipataljoni sõdurit Vladimir Semjonovi juhtimisel deserteerusid koos relvadega. Pataljon moodustati 1943. aastal Latgale piirkonna vabatahtlikest ja osales Saksa okupatsioonivõimude partisanide vastastes operatsioonides Läti ja Valgevene territooriumil.

Üksus kandis oma komandöri järgi nime "Semjonovi üksus" ja võttis alles sõja lõpus vastu nime "Punased nooled", mis oli juba pärast Teist maailmasõda nõukogude propaganda poolt levitatud. Detsembriks 1944 oli üksuses 300-400 partisani. Enamik neist olid põgenenud Punaarmee sõdurid, endised leegionärid, sealhulgas kindral Kureli rühma hävitamise järel alles jäänud võitlejad. Ehkki Kurzemes tegutsesid sel ajal paljud Punaarmee luurerühmad, vältisid nad tihedat koostööd, sest partisanide üksuse komandöri ja selle peamise tuumiku tegevus Saksa politsei ridades oli liiga kahtlane. "Punaarmee" tegevus oli suhteliselt nõrgalt organiseeritud ja keskendus pigem sõja lõpu ootamisele. Oma tegevuse käigus teostas ta ulatuslikku kohaliku elanikkonna terroriseerimist.

"Punaste Noorte esimene komandör Vladimir Semjonov uppus 10. detsembri 1944. aasta öösel, kui ta põlvitas üle paisunud Abava jõe. Tema surnukeha leiti alles 1945. aasta kevadel ja maeti maha. Ta maeti ümber Kuldīgas 1961. aastal.

Mälestusmärk asub "Punaste Noorte" ja teiste piirkonna sissilaagrite (umbes 50-70 inimest) asukohas, mis 7. märtsil 1945 piirati ümber ja püüti hävitada Saksa vägede poolt.

Monument Esimeses maailmasõjas ja Läti Vabadussõjas langenud Anna valla sõduritele

Asub Anna koguduse Ezeriņi kalmistu keskosas.

Kalmistul, kuhu on maetud alates 1925. aastast, asub Anna valla kaardiväe osakonna kogutud vahenditega ehitatud mälestussammas Esimeses maailmasõjas ja Läti Vabadussõjas langenud Anna valla sõduritele. avalikustati 1933. aastal. Kuni Teise maailmasõjani hoolitsesid monumendi hooldamise eest Anna valla valvurid, kes käisid igal pühapäeval surnuaial ja asetasid langenute auks lilli. 18. novembril 1940 lasti monument maha ja kuulide jalajäljed on siiani näha. Tänapäeval tähistatakse kalmistul igal aastal Lāčplēsise päeva.

2004. aastal avati kalmistul mälestusmärk 1941. ja 1949. aastal poliitiliselt represseeritutele ning 2006. aastal rahvuspartisanide mälestustahvel.

Ajaloonäitus „Põlev südametunnistus”

Ajaloonäitust „Põlev südametunnistus” eksponeeritakse Võnnu (Cēsise) lossiplatsi lähedal. See asub nõukogudeaegses ajutises kinnipidamisasutuses ning tutvustab Läti okupatsiooniaega,  tutvustab üllatavaid ja kangelaslikke lugusid sellest, kuidas inimesed režiimile vastupanu osutasid. Hoovi on rajatud mälestussein 643 Võnnu piirkonna elaniku nimega, kes hukkusid Nõukogude repressioonide tõttu, sh 1941. ja 1949. aastal küüditatud, mahalastud või surma mõistetud metsavennad. Näitus tutvustab Läti okupatsiooniaega aastatel 1939–1957. Temaatilised tsitaadid kohalikest ajalehtedest võimaldavad võrrelda kahe okupatsioonirežiimi poliitilist propagandat. Kuus ajutiseks kinnipidamiseks mõeldud kambrit on tänaseni säilinud sellisena, nagu need olid aastatel 1940–1941 ning sõjajärgsetel aastatel. Siin hoiti enne KGB Riia peahoonesse saatmist eeluurimise ja ülekuulamise ajal neid Võnnu piirkonna elanikke, kes olid kinni peetud nõukogudevastase tegevuse tõttu: metsavendi, nende toetajaid, noori, kes levitasid nõukogudevastase sisuga lendlehti ning teisi ”isamaareetureid”. Siin on kõik algupärane: raudustega kambrid, uste sisse ehitatud toiduluugid, puulavatsid, kinnipeetavate käimla, väike köök koos ahjuga, tavapärased nõukogudeaegsed õlivärviga kaetud seinad. 2019. aastal sai väljapanek Läti disaini aastaauhinna konkursil rahvusdisaini kategoorias kolmanda koha.

Dailonis Breiksi juhitud rahvuspartisanide mälestusmärk "Daiņkalni"

Asub "Daiņkalni", Rauna vallas, Rauna linnaosas (Smiltene linnaosa, Brantu valla "Mežviju" maja lähedal.

Mälestuspaigale pääseb vaid korra aastas - 16. aprillil! Tee viib läbi eravalduse.

Mälestuspaik asub Rauna vallas endiste “Daiņkalni” ja “Graškalni” majade kohas, mille all varjus 1950. aastast kuni 1950. aastani loodud punkrites rahvuspartisanide rühm, mida juhtis Dailonis Breiks (hüüdnimi Edgars, 1911-1952). 1952. aastal. D.Breiksi rahvuspartisanide rühmitus loodi 1948. aastal ja kuni 1950. aastani elasid nad Gatarta kihelkonnas "Jaunvieslavēnis" koos peremehe Kārlis Lāčsiga. 1950. aastal andis D.Brixise partisanide rühma tema enda vend Laimonis üle, mistõttu nad olid sunnitud kolima. Suviti elati metsas, talved aga Rauna vallas “Daiņkalnis” metsnik Artūrs Pērkonsi (1907-1952) juures ja kõrval asuvates maja alla rajatud “Graškalni” punkrites.

Alates 2002. aastast on Daiņkalnsi mälestuspaika järk-järgult täiustatud. Igal aastal 16. aprillil toimuvad mälestusüritused, millega mälestatakse Dailonis Breiksi juhitud rahvuspartisanid. 2003. ja 2004. aasta aprillis püstitati Daiņkalni ja Graškalni majade juurde mälestusristid ja -tahvlid. 2016. aasta sügisel - 2017. aasta kevadel rekonstrueeriti kohalike raunēnlaste abiga mälestuspaik arhitekt Z.Butānsi eskiisi järgi, samuti kaevati välja ja tugevdati endise punkri asukoht.

Alfred Riekstiņši mälestuskivi

Mälestuskivi Läti leegioni leitnandile ja rahvuspartisanile Alfred Riekstiņšile, kes hukkus 11. septembril 1952 "Dreimaņi" maja juures.

11. septembril 1952 suri "Dreimaņi" maja hoovis Läti Leegioni 19. SS-grenaderide diviisi (läti nr 2) leitnant ja Raudristi kavaler Alfred Riekstiņš. 9. mail 1945 saabus Pāvilostast pärit Alfred Riekstiņš ühe viimase paadiga Rootsi. 30. augustil 1952 maabus Alfrēds Riekstiņš koos kahe endise Läti sõduriga USA luureteenistuste tellimusel Kuramaas. NSV Liidu julgeolekuteenistused teadsid operatsioonist ja piirasid luureohvitserid ümber "Dreimaņi" maja kuuris, kus Alfred Riekstiņš sooritas enesetapu, hammustades mürgiampulli.

 
Metsavenna talu

Metsavenna talu asub Eesti-Läti piiri vahetus läheduses, Vastse-Roosa külas.

1999. aastal rajatud Metsavenna talu pakub punkriturismi –võimalust osa saada metsavennaretke raames ühest Eesti ajaloo järgust koos metsavenna punkri külastusega. Metsavennaretke käigus saab peidikust otsida metsavendi, viibida punkris, kuulata tõestisündinud lugusid, laulda koos peremehega metsavennalaule ning süüa metsavennaeinet või pidurooga. Peamiseks atraktsiooniks on peente okaspuupalkidega vooderdatud punker, mis on kaevatud mäenõlva sisse. Punkrisse on sisse ehitatud magamisnarid ja pisike laud. Just sarnastes punkrites elasid neljakümnendate teisel poolel ja viiekümnendate alguses sajad vaprad, kuid samas õnnetud mehed oma pealesunnitud hundielu.

Vastseliina metsavendade memoriaal

Metsavendade matmispaika hakati kavandama 2013. aasta alguses, kui Kaitsepolitseiameti uurimise käigus selgusid Võru lähedalt Reedopalost leitud ühishauas olnute isikud. Tollase Vastseliina valla, Kaitseliidu Võrumaa maleva ja Kaitseministeeriumi koostöös valiti välja koht kalmistul ja tehti vajalikud korrastustööd. Kolmeteistkümne metsavenna matused toimusid 21. septembril 2013. aastal. Aasta hiljem avati siin skulptor Mati Karmini kujundatud mälestuskivid, mis kujutavad endast kivist kuuskesid. 2015. aasta hingedekuu esimesel päeval maeti veel neli metsavenda, kelle säilmed leiti Reedopalo salamatmispaigast ja avati lisaks mälestuskuused kolmes lahingus langenutele. Nende tegelikud hauad on tänaseni teadmata.

 

Metsavendade mälestusmärk Puutlis

Puutlipalo monument ja punkrikoht asub praeguse haldusjaotuse järgi Võru valla Mutsu külas Võrumaal. Puutlipalos toimus 28. märtsil 1953. aastal viimane suurem lahing metsavendade ja Nõukogude julgeolekuvägede vahel. Lahingu käigus langesid kõik kaheksa metsas varjunud inimest – kolm naist ja viis meest. Lahingukohaks olnud punker hävitati ja langenute laibad veeti metsast välja ning maeti teadmata kohta.

20. mail 1989. aastal avati punkrikoha läheduses mälestusmärk langenud metsavendadele. See oli esimene mälestusmärk Eesti vastupanuvõitlejatele, mis püstitati veel Nõukogude okupatsiooni tingimustes, ajal kui ametlikust retoorikast polnud kadunud metsavendade bandiitideks nimetamine. Erinevalt nii mõnestki hiljem püstitatud samalaadsest monumendist, mis lasti okupantide poolt öö varjus õhku, jäi Puutlipalo mälestusmärk tänu oma varjatud asukohale rüüstajatest puutumata. Välja on vahetatud ainult algne nimetahvel, millele lisaks aastakümnete pikkuse salastamise tagajärjel puudunud nimedele oli sattunud ühes varasemas lahingus hukkunu nimi. 

2013. jaanuaris lõpetatud kaitsepolitseiameti uurimise käigus tehtud DNA testide abil selgusid tapetute isikud - kaheksa Puutlipalos langenud metsavenda. Sama aasta Vastupanuvõitluse päeva eel maeti nad Vastseliina kalmistule. 

Metsavendade mälestuskivi Saikal

Saika punkrilahing toimus 07. märtsil 1951. aastal. Neli tundi kestnud lahing on metsavendluse ajaloos üks väheseid, kus ülekaalukate piirajate kaotused elavjõus olid võrreldavad metsavendade kaotustega. Kaheksast metsavennast ainult kahel õnnestus piiramisrõngast välja murda ja varjuda. Nemad langesid kaks aastat hiljem Puutlipalo lahingus. 

2007. aasta jaanipäeval avati kohaliku maantee ääres lahingus langenutele mälestuskivi. Söakamad matkajad leiavad ka punkrikoha, kui liiguvad kivi juurest umbes 700 meetrit metsaradu pidi kagusuunas. Lahingupaiga koordinaadid 57°39'22.2" ja 27°18'49.9"  NB! Vastseliina kalmistul Saika mälestuskuusele raiutud koordinaadid on hetkel valed!

Eesti viimase metsavenna August Sabbe hukkumiskoht

Siin läheduses üritasid 28. septembril 1978. aastal kaks julgeolekutöötajat vangistada 69-aastast August Sabbet, kes oli ennast Nõukogude võimude eest varjanud üle 29 aasta. Elusalt vana metsavenna kättesaamine ei õnnestunud – pärast lühikest rüselust heitis August Sabbe end Võhandu jõkke ja uppus. Tema laip saadi jõest kätte ja viidi Tartusse, kus maeti 20. oktoobril samal aastal Raadi kalmistu aia äärde tähistamata hauda. Täpselt 20 aastat pärast August Sabbe hukkumist avati tema haual mälestusmärk. Võhandu kaldale paigaldati mälestuskivi 2002. aastal. Sabbe püstol on välja pandud Võrumaa muuseumi püsiekspositsiooni metsavendadele pühendatud osas.

Põrgupõhja punker

Põrgupõhja punker asub Raplamaal, Tiduvere küla lähedal metsas. 

1945. aastaks oli nõukogude vastane relvastatud vastupanuvõitlus organiseeritud mitmes okupeeritud riigis, sh Eestis ning võitlejaid üritati koondada ja rajada vastupanuvõrgustikku. Üheks metsavendade tugipunktiks oli ka 1947. aasta algul ehitatud Põrgupõhja punker.
2015. aastal avati Põrgupõhja metsavendade punkri rekonstruktsioon, mille abil on nüüd huvilistel võimalik tutvuda metsavennaelu argipäevaga. Soovija saab punkris ööbida ja mõtiskleda, milline võis olla elu, kui iga oma sammu tuli varjata.

Mõnekümne meetri kaugusel punkri rekonstruktsioonist on näha 1947. aasta 31. detsembril NKVD hävitatud punkri asukoht ja seda ümbritsenud muldvall ning hukkunud metsavendadele püstitatud mälestuskivi.

Metsavendade muuseumituba Nursi külakeskuses (läheduses ka lahingu mälestuskivi ja punkri koopia)

Juurdepääs vaba, muuseumituba saab külastada raamatukogu lahtiolekuaegadel. Punkri asukoht on kaitseväe Nursipalu harjutusväljal liikumispiiranguteta alal, õppuste ajal tulistatakse lähikonnas erinevatest relvadest. Autotee on viimases lõigus paremat sõiduoskust eeldav, aga siiski ka sõiduautoga läbitav enamuse ajast. Punkri läheduses võib olla vesine. 

Lükkä (Nursi) punkrilahing toimus 28. detsembril 1945. aastal. Lahingu käigus tapeti üheksa metsavenda ja maapealne punker põles maha. Kolm meest suutsid piiramisrõngast välja murda ja varjuda. Lahingupaik leiti pärast pikki aastaid otsinguid 2008. aastal. Aasta hiljem avati Võru-Valga maantee ääres lahingu mälestuskivi. 2010. aastal tehti esmased väljakaevamised punkrikohas ja sisustati Nursi endises koolimajas lahingule pühendatud muuseumituba (metsavendade kirjutusmasin on praeguseks viidud Võrumaa muuseumi püsiekspositsiooni).

 

Mälestusmärk Ehmja metsavendadele

Teise maailmasõja lahingute lõppedes kogunes Ehmja ümbruse meestest kuni kahekümnemeheline metsavendade salk. 1945. aasta lõpus ehitati palkidest punker. Punker oli ehitatud maapinnale ja ümbritseti pinnasevalliga. Punkrit ümbritses madal kraav, mida oli võimalik kasutada hädapärase kaitsekraavina. Punkrikohast kaheksa meetrit loodes asub 80 sentimeetrise läbimõõduga kaev, millel sügavust 2,3 meetrit. 20. jaanuaril 1946. a tabati Ehmja küla ühes talus haarangu käigus viis selle grupi liiget. Mingil põhjusel ei jõudnud info ülejäänud viie meheni, kes varjusid punkris. Juba järgmiseks päevaks oli julgeolekul teada punkri asukoht ja see piirati ülekaalukate jõudude poolt ümber. Metsavennad keeldusid alla andmast ja umbes tund aega kestnud lahingus langesid kõik punkrisolijad. Nende laibad viidi Haapsallu ja maeti hiljem teadmata kohta.

2010. aasta septembris uuriti arheoloog Mati Mandeli juhtimisel arheoloogiliselt läbi punkri põhi. Leiti 60 eset või esemekatket, peamiselt erinevaid padrunihülsse ja kuule, aga ka nööpe, majapidamistarvete jäänukeid jms. 

2011. aasta 18. juunil avati punkrikohas mälestuskivi langenuile. Kivi valmistas Eesti Memento Liidu juhatuse esimees ja Ungru Paekivi tootmisjuht Arnold Aljaste.

Lebavere metsavenna punker

Lebavere metsas taasavati 2020. aastal metsavenna punker. Punker on loodud 1944–1954 metsa varjunud metsavenna Martin Tamme ühe punkri eeskujul tema venna Kaljo Tamme mälestuste põhjal. Sellises punkris elas Martin Tamm viimased kuus metsas veedetud aastat. Aastal 2001 lõi Väike-Maarja vald huvilistele külastamiseks punkri, mis oli nüüdseks oma aja ära elanud. Väike-Maarja Muuseumisõprade Seltsi eestvedamisel taastati metsas sama punker ning mälestustahvel.

Info saamiseks ja metsavennapunkri külastamiseks matkajuhiga võtta ühendust Väike-Maarja Muuseumisõprade Seltsiga. Punkri külastamine matkajuhiga on tasuline. 

Ennuksemäe punkrikoht

Ennuksemäe metsavendade punker paikneb Holstre ja Mustla vahel metsades. Metsavendade peidupaiga rajasid 1944. aastal Nõukogude okupatsioonivõimude eest põgenenud vennad Jaan ja Evald Sova, kellega liitusid hiljem kümmekond metsavenda.

21. veebruaril 1945 ründasid punkrit NKVD-lased ning üle kuue tunni kestnud lahingus hukkus seitse metsavenda ja kaks ründajat, viis inimest võeti vangi. Selleks, et metsavendi maa alt välja saada, panid kommunistid punkri põlema. Eesti metsavendluse ajaloos oli Ennuksemäe punker üks suuremaid.

2010. aastal taastas Tarvastu vald punkri ligilähedases suuruses, kuid 31. oktoobril 2016 hävis see taas tules nagu 1945. aastal. Viljandi vallavalitsus otsustas punkri uuesti taastada 2020. aastal ning eelmise sama aasta novembri lõpus hakati punkrit uuesti rajama.

Taastatud punkris on kaks sisse- ja väljapääsu, kuus nari, köetav pliit ning tunnel, mis ühendab punkrit mäe jalamil asuva sissepääsuga. 2021. aastal valminud punker on viis aastat varem põlengus hävinud punkrist oluliselt turvalisem, sest puidu hävimise kaitseks on ehitatud betoonist seinad, lagi ja põrand.

Punker on avatud 24/7. Külastada ja ööbida saab ilma ette registreerimata. 

Emmaste metsavendade mälestuskivi

Rändrahn, millele kinnitatud kolm metallristi, on pühendatud 23. juunil 1951. aastal Emmaste lähedal peetud lahingus hukkunud metsavendadele Priidu Mäele, Evald Pomerantsile ja August Tuutile. Jaanus Rohusaare kavandatud mälestusmärk Emmaste kalmistul avati 2007. aastal.

Rohkem infot Hiiumaa militaarpärandi kohta on siin:
https://mil.hiiumaa.ee

 

Mälestuskivi Saaremaa kuulsaima metsavenna Elmar Ilbi ja tema salga mälestuseks

Mälestuskivi asub Luulupe külas.

Mälestuskivi, avati 2020. aastal Saaremaa kuulsaima metsavenna Elmar Ilbi ja tema salga mälestuseks. 

Ilp hoidis alates 1944. aastast kuni 1950. aasta 12. augustini okupatsioonivõime Saaremaal ärevuses. Redese Toomson, Feliks Vahter, Aleksander Tuuling ja neist kuulasim Elmar Ilp on nimed, mis kantud koos salga Lendav surm sümboolikaga mälestuskivile, mis nüüdsest Luulupe küla keskel seisab.

Hirmus-Antsu mälestuskivi

Ants Kaljuranna – hüüdnimega Hirmus Ants – mälestuskivi kirikuaias ja metsavendade ühishaud Mihkli kirikuaias.

Mihkel Havi grupi metsavendade ühishaud asub aga Mihkli surnuaial. Mihkli kiriku juurest Vanamõisa suunas 650 meetrit sõites tuleb pöörata põhjasuunda minevale kalmistuteele. Tee pikkus 300 meetrit. Metsavendade haud on peasissekäigu läheduses. 

Ants Kaljurand oli tänu oma väljapaistvale isikule paljude tõestisündinud ja ka väljamõeldud lugude kangelane juba eluajal ning pikki aastaid pärast hukkamist. Ants Kaljurand võttis osa 1941. aasta suvelahingutest Punaarmee vastu, osales lahingutes idarindel ja jätkas pärast Eesti taasokupeerimist  metsavennana vastupanu veel viis aastat, kuni arreteerimiseni 1949. aasta jaanipäeval. Sõjatribunal mõistis ta koos kahe kaasvõitlejaga surma ja ta hukati Tallinnas 13. märtsil 1951. aastal. Tema haud on teadmata nagu lugematutel teistel kommunismiohvritel. Teda meenutav kenotaaf avati Mihkli kiriku juures 2011. aastal. Lisaks mõistis sõjatribunal 18 Hirmsa Antsuga seotud isikut väljasaatmisele, karistusmääraga 10-25 aastat sunnitöölaagris. 

Mihkel Havi juhitud metsavennad langesid haarangu käigus punkrile 23. juunil 1949. aastal. Kuna punker oli sügavas teedeta metsas, siis maeti langenud sealsamas tähistamata hauda, mis suudeti leida alles 2001. aastal ja nad maeti ümber Mihkli kalmistule. 2012. aastal avati nende haual mälestuskivi.

 

Vana-Võromaa Kultuurikoda / Võrumaa muuseum

Muuseum asub Võru kesklinnas.

Muuseumi väljapanek tutvustab põhjalikult Võromaa ajalugu muistsetest aegadest kuni 20. sajandi keskpaigani. 

Püsiekspositsioon annab muuhulgas ülevaate Eesti Vabariigi sünnist ja Vabadussõja aegadest Võrumaal. Muuseumis on ka üks Eesti põhjalikeim väljapanek metsavendlusest sh interjöörina sisutatud metsavenna punker.

Ekspositsioonisaalis vahetuvad temaatilised fondiväljapanekud ja viiakse läbi ajalooteemalisi muuseumitunde.

 

Metsavendade mälestuskivi Ertsmal

Pärnu-Jaagupi-Kalli maanteelt viitab silt külavaheteele. Mööda kruusateed sõita  1 kilomeeter, mälestuskivi asub kurvi peal.  

Ertsma punkrilahing toimus 27. veebruaril 1949. aastal. Ertsma küla lähedale ehitatud punkris elas tollal salk metsavendi, Relvastatud Võitluse Liidu juhte ja reamehi. Hommikul kella kuue paiku piirasid NKVD väeosad punkri ümber. Teadaolevalt osales haarangus 15 Eesti NSV julgeolekuministeeriumi töötajat ja 350 sõdurit. Rünnaku tagajärjel hukkus üheksa inimest, üks arreteeriti haavatuna ja ühel õnnestus põgeneda. Haavata saanud metsavend Mihkel Ellermaa saadeti karistust kandma Siberisse. Hukkunute hulgas olid ka Ellermaa naine ja kaheaastane tütar. Vanem tütar oli sel ajal vanaema juures. Senini on teadmata, kuhu mahalastud hiljem maeti. 

Täpselt 45 aastat pärast punkrilahingut, 27. veebruaril 1994 avati Kodesmaa soo serval kunagise punkrikoha lähistel mälestuskivi.

Mälestusmärk J. Kalnozola ja T. Daugaviesi juhitud rahvuspartisanide rühmale

See asub Strazde kihelkonna Kalna kalmistul, Ventspilsi maanteelt hästi nähtav. Mälestuskivi avati 1. oktoobril 2005. aastal.

Rahnu sisse raiutud tekst:

MEIE SÜDAMES TULENEVAD ÜKSIKUD MÕTTED –
LÄTI RAHVAS EI KAOTA

LUCIJA SAGAMEZE-NAGELE

RAHVUSLIKUD PARTISAANID
J. KALNOZOLA –
T. DAUGAVIESHA
VÕITLUS JUHTKONNAS KOMMUNISTIKKUUPANTIDEGA
JA KODULE KÄNGRUUDELE
STRAZDE, LAUCENESE JA LIBAGU KIHELD
VABA LÄTI EEST
1945-1950

NENDE MÄLUS
2005

Mälestuskivi kõrval on mälestustahvel, millele on kirjutatud järgmine tekst:

NÕUKOGUDE TŠEKK
Arreteeritud, PIINATUD, TAPETUD, VÄLJA SAATETUD
RAHVUSLIKUD PARTISAANID

(Järgnevad 30 partisani nimed ja sünniaastad.)

 
Rahvuspartisanide vendade hauad "Dzelzkalni" majade juures

RAHVUSLIKE PARTISAANIDE EEST
OLEN TEIE SEAS TAGASI PESUPUHAS
SEST SEE OLI TEINE POOL SEE LÄKS
OMA KIHELKONNAS JA SINU ESIvanemate TEEDEL
OOTA MIND TAGASI
Monumendi jalamil olevale graniitplaadile on graveeritud aastanumbrid (1945 - 1953) ja 36 langenud partisani nimed.

23. veebruaril 1946 toimus Vārnuvalkase lähedal Tārgale kihelkonnas verine lahing nende laagripaigas komandör Brīvnieksi juhitud Läti rahvuspartisanide rühma ja Nõukogude okupatsiooniarmee võitlejadiviisi vahel. Lahingus sai surma kuus partisani ja kohalikud elanikud matsid nad salaja sinna metsa. Hiljem maeti sinna ilma kohtu ja otsuseta veel kaks mahalastud. Kohalikult kutsuti seda metsanurka Dzelzkalnsi haudadeks, mida oskasid aastaid leida vaid eksperdid - kuusepuu ristimärgi järgi.
Kalmistule on paigaldatud rahvuspartisanide mälestussammas. Kivi raiutud nimed Puze-Pilteni partisanirühmas töötanud partisanidele. Selle kõrval on ka mälestuskivi leitnant Robert Rubenile.
1989. aasta suvel asetasid LNNK Ugāle filiaali liikmed Zūru meža Dezkalni piirkonnas 23. veebruaril 1946 langenud Puzes-Piltenese grupi rahvuslikule matmispaigale kasest ristid ja otsisid langenute sugulased Lätis ja välismaal.
27. aprillil 1991 pühitses langenute omaste, mitme riigi rahvuslike organisatsioonide esindajate osavõtul hauad teoloogiaprofessor Roberts Akmentiņši poolt ja nimetati need Raudvendade haudadeks.
20. juunil 1992 avati kalmistul August Adleri pühitsetud monument. Monumendi valmistas Kārlis Stepans LNNK Ugāle filiaali kavandatud kavandi järgi väikeste muudatustega. Kulud katsid paar inimest. Monumendi paigaldasid ja vundamendi lõid Ventspilsi kaardiväerügemendi valvurid, LNNK ja LDV Ugāle filiaalide liikmed. Monumendi ülemisse ossa on graveeritud tekst:

 
Albert Feldbergi rahvuspartisanide mälestuskivi

Mälestuskivi asub Laumu looduspargi territooriumil. Laumu looduspark pakub mitmekülgset puhkust kogu perele. Tegemist on "Laumas" kinnistu omanike loodud ja hooldatud looduspargiga, mis pakub mitmeid looduslikke protsesse uurivaid radu: taimerada, mesilasrada, metsarada, linnurada. Aktiivsematele pargikülastajatele on ette nähtud ka spordirada erinevate takistusradadega osavuse, tasakaalutunde, hüppamise ja muude oskuste proovilepanekuks. Park on hästi hooldatud, seal on kohvik, külalistemaja, kämpingud, samuti telkimis-, puhke- ja piknikukohad.

Otanki antiigipood

Otanki vanavarapood asub endise Rude kooli hoovis. Giidi jutustus punkrist ja selle loojatest, nende edasisest saatusest. Vaadata saab endise Rude kooli õpilaste loodud punkri maketti (partisanide enda jutustuse järgi) ja tolleaegse metsaala ruumilist kaarti, kus on märgitud toetajate majad ja kontaktid. Punkri majapidamise eksponaadid kogutud. Eeltaotlus telefonil 26323014 või meiliaadressil lelde.jagmina@gmail.com.

 
Tšeka ohvrite matmispaik Chumalu järve ääres

Cheka ohvrite matmispaik asub Lībagu vallas Chumalu järve lähedal Talsu - Laucienese maantee lähedal. Aastatel 1946-1947 lasti siin maha 14 inimest. On olemas versioon, et mahalastud hukkunute seas on metsavendade toetajaid.

Talsi prokuratuuril on selle juhtumi kohta info. Vaja on täiendavaid uuringuid.

Mälestuskivi Stende raudteejaamas

Ventspilsi-Mazirbe raudteeliin, samuti Stende-Dundaga pikendus Mazirbesse koos haruga Pitragsi, oli ette nähtud ainult strateegiliste sõjaliste vajaduste rahuldamiseks. Nende liinide ehitamise ajal ja pärast seda evakueeriti kõik tsiviilelanikud piirkonnast. Irbe väina piirkonnas asuvate sõjaliste raudteede peamine ülesanne oli Saksa armee rannikukaitsepositsioonide varustamine relvade ja laskemoonaga.

Need ainult sõjaväe kasutuses olevad sõjaväe raudteed ühendasid ka kolme kõige tähtsamat tuletorni, mis asusid Ovišis, Mikeltornis ja Šlīteres.

Sellest hoolimata korraldati juba I maailmasõja aastatel ka reisijatevedu.

Stende raudteejaamas asub mälestuskivi (1989) 1941. ja 1949. aastal küüditatud lätlastele.

30. oktoobril 1919 hõivasid Stende raudteejaama Bermonti väed. 17. novembril ründasid K. Šnēbergsi juhitud Läti sõjaväe sõdurid jaama, ajades ära vagunid relvade, sõjavarustuse ja viljaga. Nende lahingute eest pälvisid 6 sõdurit ordeni: K. Bumovskis (1891-1976), P. Strautiņš (1883-1969), R. Plotnieks (1891-1965), E. Jansons (1894-1977).

Rubenise Pataljoni Muuseum

Rubenise Pataljoni Muuseum asub Ugāles. See annab ülevaate Roberts Rubenise pataljonist, mis teenis 1944. aastal kindral Jānis Kurelise alluvuses Kuramaal, ning Kurelise sõdurite tegevusest ja rahvuslikust vastupanuliikumisest. Muuseumis on väljapanek Läti Kesknõukogu ja selle Ventspilsi rühma tegevuse kohta ja seal eksponeeritakse Läti Kesknõukogu memorandumit 188 allkirjaga ja allakirjutanute fotodega; see dokument on kantud UNESCO maailma mälu Läti registrisse. Läti Kesknõukogu oli Läti kõrgeim poliitikajuhtimiskeskus põrandaaluse valitsusega Läti okupatsioonide ajal 1943–1994; see loodi eesmärgiga koordineerida erinevate läti vastupanuliikumiste tegevust Läti riikliku iseseisvuse taastamiseks. Muuseum korraldab ka väljasõite pataljoni ajaloo seisukohalt olulistesse kohtadesse, nt rekonstrueeritud punkri juurde Usma vallas ja lahinguväljadele Renda ja Zlēkase vallas.

Seotud lood

D.Breiksise rahvuslike partisanide rühmituse kohta

Mälestuskoht asub Rauna valla endiste “Daiņkalni” ja “Graškalni” majade kohas, mille all rühmitas rahvuspartisanid eesotsas Dailonis Breiksiga (hüüdnimi Edgars, 1911–1952) 1950. aastast loodud punkritesse. 1952.

 
Metsatütar Domicella Pundure (Lucia)

Domicella Pundure on 90. Riia lossis sai ta 3. mail 2018 president Raimonds Vejonise käest Viestursi ordeni eriliste teenete eest riiklikus vastupanuliikumises ja riigi iseseisvuse kaitsmisel. Domicella Pundure jääb Stompaku raba lahingu viimaseks tunnistajaks.

Pēteris Supe - Läti Rahvuspartisanide Ühingu asutamise algataja

Aastatel 1944–1946 õnnestus Peter Supemil ühendada metsadesse hajutatud rahvuspartisanide üksused organiseeritud liikumiseks, mis võitles pärast Teist maailmasõda mitu aastat Abrene rajoonis Läti okupeerimise vastu. Pēteris Supe, hüüdnimega "Cinītis", oli üks silmapaistvamaid Põhja-Latgale rahvusliku geriljaliikumise organiseerijaid ja juhte.

1949. aastal Skrunda jaamas salaja pildistatud küüditamise ešelon

25. märtsil 1949 nägi Skrunda õpilane Elmārs Heniņš, kuidas tema klassikaaslased ära viidi. Ta võttis oma fotoaparaadi ja ronis lähedalasuval mäel asuvale männipuudele, et dokumenteerida toimuvat, hiljem aga peitis pildid.

Sēlija metsavendade asundus Sūpe rabasse

Sūpe soo on seotud inimeste ja paikade koosmõjus välja kujunenud sissiasustus- ja võitluskohtadega. Seda kirjeldab lätlasest pagulase Albert Eglīse ballaad sündmustest tema kodumaal Sūpe rabas "Sammal ja muda" – austusavaldus Sūpe soo partisanidele:

Päästke Nega jõe sild lõhkamisest

1944. aasta sakslaste taganemise ajaks olid paljud olulised paigad õhku lastud ja seda oli väga raske ära hoida, kuid on ka lugusid imelistest sündmustest, kus kohalike julgus ja sõduri taluvus lubavad lõhedel kohati ellu jääda. kohalikele oluline. Üks lugudest räägib ka arutelust koduperenaise ja saksa sõduri vahel, kes päästis õhkulaskmisest terve silla.

Elu Kegumsi poolel II maailmasõja ajal

Lõhkevad mälestused kaugest sõjaajast. Vanema põlvkonna jaoks tuletaks see meelde nende endi kogemusi, võib-olla oleks noortest igav.

Vilis Samsoni kirjeldus Punaste Noorte lahingust Saksa politseiüksustega 7. märtsil 1945. aastal

7. märtsil 1945 piirasid Saksa väed "Punaste Noorte" partisanide laagri ümber ja üritasid seda hävitada. Vilis Samsons kirjeldab oma 1974. aastal Riias "Zinātne" väljaandes ilmunud raamatus selle lahingu kulgu.

Jānis Tilibsi mälestused partisanide üksusest "Tēvijas Vanagi"

Jānis Tilibsi mälestused partisanide üksuse "Tevijas Vanagi" tegevusest Lõuna-Kuramaal kuni 1950. aastani.

Pēteris Čevers - rahvuslik partisan ja partisanide rühma ülem.

Pēteris Čevera - rahvuslik partisan ja rahvusliku partisanirühma ülem.

Major Jānis Ozoli juhtimisvõimed 3. Kurzeme lahingu ajal

Major Jānis Ozolase divisjonile on paigaldatud mälestussilt Riia - Liepāja maantee äärde, Džukste valda, umbes ühe kilomeetri kaugusel mälestuspaiga Kurzeme tagaveest.

Major Jānis Ozols oli Läti ohvitser, 2. maailmasõjas osaleja, Kolme Tähe ordeni kavaler, kelle juhitud suurtükiväedivisjon hoidis 3. Kurzeme lahingu ajal ära rinde murdumise.

 
23. veebruaril 1946 toimunud lahing Zūru meža Dzelzkalni ümbruses

1945/46. Misiņa rühm veetis 2010. aasta talve Zūru metsas Dzelzkalni piirkonnas, kuhu oli ehitatud mitu punkrit. Siia jäi umbes 40 partisani. 23. veebruaril 1946 piirati laager NSV Liidu sisevägede poolt ümber ja toimus äge lahing.

Partisanidena 1945/1946 ajas okupandid Kabülist välja

Partisanidena 1945/1946 ajas okupandid Kabyle'ist välja / Artikkel (lsm.lv)

 
Endise leegioni leitnandi Arvīdas Gailīši roll Pēteris Cheveri rühma likvideerimisel

Kapten Pēteri Čevera ja veel seitse partisani tabati 1. novembril 1950 Engure metsamassiivis, kuhu endise leegionileitnandi Arvīdas Gailīši (agent-võitleja hüüdnimi "Grosbergs") võltspartisanide rühmitus oli juhuslikult paigutanud. Sinna kuulusid LPSR VDM-i töötajad ja "metsavendade" rolli täitnud agent-sõdurid.

 
Lugu Peter Cheeveri jõugu tegevusest ja hävingust

P. Chevers koondas enda ümber endised leegioni ohvitserid ning tervitas rühma ka kohalikke Kuramaa elanikke. Nad kõik otsustasid jääda truuks vaba ja iseseisva Läti riigi ideele, mitte alluda võõrale okupatsioonile. Talsi rajooni Vandzene - Upesgriva - Okte valdade territooriumile paigutatud Cheveri rühm üritab vältida laupkokkupõrkeid Tšehhi vägede või lahingupataljoni võitlejatega.