Punaarmee hõivab Riia
I Maailmasõda ja iseseisvumine

The Army of the Latvian SSR parades on 1st of May 1919. In the Background: the Museum of Art.

1918. aasta detsembri lõpus oli Punaarmee Riiale lähenenud põhjast, idast ja lõunast. 2. Läti laskurbrigaad liikus Cēsisest Riiga, aga mööda Daugava kahte kallast - 1. Läti laskurbrigaad ja Vene 2. Novgorodi laskurdiviisi polk. Viimane ebaõnnestunud katse peatada Punaarmee Riia eeslinnas toimus aastavahetusel Inčukalnsi lähistel. Siin said Landeswehri ornamendid koos Raudbrigaadiga (oli Saksa armee üksused, kes nõustusid võitlema bolševike vastu) ja Vene aadlivastaste üksustega raske kaotuse kahepäevases lahingus Läti 1. ja 4. laskurpolguga. .

Lootusega peatada Punaarmee ja selles viibivate "punaste" läti laskurmeeste lähenemine, lahkus 2. jaanuari keskpäeval 1919. aastal Riiast K. Ulmanise juhitud Ajutine Valitsus koos õpilaskompanii saatel. 3. jaanuari hommikul lahkusid linnast ka teised valitsusele usaldatud rahvusväelased, kokku umbes 400 sõdurit kolonel Oscar Kalpaki juhtimisel. Suurem osa vastloodud rahvusväest deserteerus, sest ei tahtnud sõdida "punaste" läti laskurmeestega. Vene kommunistide arvestus, kaasates Baltimaade sissetungile Läti Nõukogude laskurdiviisi rügemendid, oli igati õigustatud. Linnast lahkusid ka Inglise sõjalaevad ja mitu tuhat põgenikku.

2. jaanuari öösel algas Riias bolševike relvastatud ülestõus. Terve öö ja 3. jaanuaril toimusid kaootilised kokkupõrked bolševike võitlejate, röövlijõugu ja linnas allesjäänud sõjaväevastaste jõudude vahel. Sajad vangid olid põgenenud ja sajad vangid vabastatud (ainuüksi tähtajalisest vanglast 600). Kokkupõrgetes Raudbrigaadi ja mõnede Landeswehri üksustega Riia raudteejaama, lifti ja Teise Linnateatri (praegune Läti Rahvusteater) lähedal hukkus 22 inimest.

3. jaanuari pärastlõunal 1919 sisenesid esimesed püssskautide rühmad Riiga. Pärastlõunal ja õhtul sisenes linna Valkast üle viidud 6. Läti laskurpolk. Ööl vastu 4. jaanuari saabus ajutine Nõukogude valitsus Peter Stucka juhtimisel rongiga varemeis Jugla sillale. Selle liikmed astusid sakslastelt ilma jäänud soomusrongi ja sisenesid öösel Riiga. Juba kell kolm öösel võtsid Nõukogude valitsuse esindajad osa bolševike juhitud ülestõusu juhiks olnud Riia sõjarevolutsioonikomitee koosolekust. Riias algas bolševike valitsusaeg vähem kui viie kuu pärast.

Rohkem teabeallikaid

Blizzard. "Punased püssimehed" sisenevad Riiga. Kättesaadav: https://www.dveseluputenis.lv/lv/laika-skala/notikums/106/sarkanie-strelnieki-ieiet-riga/ [vaadatud 06.05.2021].

Seotud objektid

Esimese Läti iseseisvuslahingu monument

Atroadas, Inčukalns, Atmodase tänav 2.

3. juulil 2016 avati Läti rahvuskaardile (Die Lettländische Landeswehr) pühendatud mälestussammas esimesele lahingule Läti iseseisvuse eest. küljed. Vendade kalmistukomitee esimees Eižens Upmanis jõudis toona järeldusele, et tegemist võib olla ajalooliselt esimese mälestusmärgiga Läti ja Balti ühendvägedele väljaspool kalmistut asuvates lahingute mälestusmärkides. Sel ajal määrati Läti rahvuskaardi ehk Landesveri Läti üksuste ülemaks kolonelleitnant Oskars Kalpaks, kelle üksustest kasvas välja ja kujunes vabadusvõitluste käigus välja hilisem Läti sõjavägi.

1918. aastal oli kogu praeguse Läti territoorium langenud Saksa keisririigi ja selle vägede kätte. 1918. aasta suve lõpus ja sügisel hakkas olukord Saksamaa jaoks aga halvasti lõppema ning oli selge, et on vaid aja küsimus, millal Saksamaa on sunnitud tunnistama kaotust I maailmasõjas. Vene impeerium, mille koosseisu kuulus ka Läti enne I maailmasõda, oli lakanud eksisteerimast varem, 1917. aasta veebruari- ja oktoobrirevolutsioonidega. 18. novembril 1918 kuulutati välja Läti Vabariik. Pärast relvarahu Antantiga 11. novembril 1918 ei olnud Läti territooriumil olnud Saksa armeel enam motivatsiooni edasiseks sõjapidamiseks ning enamik selle sõdureid soovis lihtsalt koju tagasi pöörduda.

Sellistes oludes oli selge, et Läti kaitse sõltus eelkõige Läti rahva moodustatud rahvuskaardist. Esialgu näitasid oma hariduse ja suhteliselt suurema iseorganiseerumisvõime tõttu suurimat initsiatiivi sellise rahvuskaardi loomisel Lätis elavad baltisakslased. Vene sõdurid liitusid ka rahvuskaardiga. Rahvuskaardi varustamise tagamiseks vormiriietuse, relvade ja muude vajalike vahenditega sõlmis Läti Ajutine Valitsus 7. detsembril 1918 Saksa esindaja August Vinnigiga lepingu, mis nägi ette Rahvuskaardi varustamist alates 2018. a. Saksa armee reservid Lätis. Selles lepingus oli muu hulgas kirjas, et rahvuskaart, ametlikult tuntud kui Läti rahvuskaart või saksa keeles die Lettländische Landeswehr, on Läti Vabariigi relvajõud.

Läti rahvuskaardiga astusid vastamisi kaks Läti punase laskurrügemendi sõdurit (ehk ligikaudu 2000–3000 sõdurit), kes olid varem kogenud I maailmasõda ja Venemaa kodusõda. Vaatamata Punaarmee kogemustele ja arvulisele ülekaalule hoidis Läti rahvuskaart Inčukalnsit kaks päeva ägedates võitlustes, kuni lõpuks, 1. jaanuari õhtul 1919, sunniti piiramise vältimiseks erru minema, kaotades 43 hukkunut ja mitu. haavatud, kellest enamik võeti bolševike vangi, kus nad tapeti või surid nälga või haigustesse.

Autor: Artis Buks. Materjal: rahn. Monument on valmistatud suurest monoliitsest kivist, mis leiti Jelgava lähedalt Rollsist.

Läti Sõjamuuseum

Läti Sõjamuuseum asub Riia vanalinnas Vabadussamba läheduses ajaloolises hoones, mida nimetatakse Püssirohutorniks. Muuseumis on 11 ekspositsiooni. Näitustele on välja pandud relvi, dokumente, vormiriietust, autasusid ja muid sõjaga seotud või sõdurite igapäevaelu kirjeldavaid esemeid. Läti Sõjamuuseum on üks vanimaid muuseume Lätis. See sai alguse Esimese maailmasõja ajal. Muuseumikogu moodustati peamiselt sõdurite isiklikest või lahinguväljadelt leitud esemetest. Pärast Läti riigi iseseisvumist sai muuseumi peamiseks eesmärgiks luua ekspositsioon Läti sõjaajaloost ja elanikkonna aktiivsest rollist oma maa kaitsmisel. 1937. aastal laiendati muuseumi juurdeehitusega ja see oli tol ajal tehniliselt üks moodsamaid muuseume Euroopas. Püssirohutorn oli kunagi üks Riia kindlustuse tornidest. Seda on Liivatorni nime all mainitud juba 1330. aastal. Algne torn hävis 1621. aastal, kui Riia linna piiras Rootsi sõjavägi. 1650. aastal ehitati püssirohu ja relvade ladustamiseks uus torn. Pärast linna kindlustuse lammutamist on Püssirohutorn Riia kunagise kaitsesüsteemi üheks tähtsaimaks tunnistuseks.

"Laukgaļi" maja, kirjanik Kārlis Skalba elukoht

"Laukgaļi" Jūrkalne vallas, kirjanik Kārlis Skalbe elukohas 1944. aasta oktoobris-novembris põgenikepaati Rootsi oodates.

 
"Bambaļi" majad - üks peamisi paadipõgenike majutuskohti

Jūrkalne vallas Ošvalki renoveeritud "Bambaļi" majad olid üks peamisi paadipõgenike elama asumise kohti Kurzeme rannikul.

 
Põgenike ajutine majutuskoht "Vārve onnid"

Vārves "onnid", koht Ventspilsi maakonnas, mis oli ajutine majutuskoht Läti põgenikele, kes ootasid 1944. aastal Gotlandilt laevu.

 
Vangla II maailmasõja ajal Liivi ordulinnuses

1944-1945 Liivimaa Odeni lossis üles seatud vanglas. 2016. aastal peeti kinni mitu LCP Ventspilsi sidegrupi liiget ja pagulaslaevade liigutajaid.

 
Hoone Ventspilsis, kus 1944. aastal elas LCP sidemees Valentine Jaunzeme (Lasmane).

Maja aadressil Lauku tn 4, Ventspils, kus elas ja töötas õpetaja õpetaja Valentīne Lasmane (s. Jaunzeme) (1916–2018), kes 1944.–1945. töötas LCP kontaktisikuna ja Ventspilsi sidegrupi liikmena. Elas pärast II maailmasõda Rootsis. Ta korraldas väljaandes "Üle mere 1944/1945" 130 paadipõgeniku tunnistusi. (Stockholm, 1990), kuid V. Lasmane enda elulugu saab lugeda raamatust "Öö pole ainult magamiseks" (Riia, 2020). 2000. aastal autasustati teda Kolme Tähe ordeniga. Suri 102-aastaselt 2018. aastal Stockholmi eeslinnas Tebias.

 
Staldzene järsk kallas, millelt veeti 1944. aastal põgenikepaate Rootsi

1944. aastal oli Staldzenest aktiivne pagulaslaevade liiklus Rootsi randadele.

 
Mazirbe rannik, kust 1944. aastal toimus pagulaslaevaliiklus Rootsi

Mazirbe rannik oli Teises maailmasõjas oluline koht, kust 1944. aastal toimus põgenikelaevade liiklus Rootsi.

 

Seotud lood

Rezekne pommitamine 1944. aastal

Rēzekne pommitamine toimus 1944. aasta ülestõusmispühal ja selle tagajärjel hävis suur osa linna hoonetest ja hukkus kümneid tsiviilisikuid, veel mitu tuhat jäi koduta. Inimesed, kes on neid sündmusi omal nahal kogenud ja saavad neist meile rääkida, olid tol ajal lapsed. Üks neist on ka selle loo autor.

Päästke Nega jõe sild lõhkamisest

1944. aasta sakslaste taganemise ajaks olid paljud olulised paigad õhku lastud ja seda oli väga raske ära hoida, kuid on ka lugusid imelistest sündmustest, kus kohalike julgus ja sõduri taluvus lubavad lõhedel kohati ellu jääda. kohalikele oluline. Üks lugudest räägib ka arutelust koduperenaise ja saksa sõduri vahel, kes päästis õhkulaskmisest terve silla.

Jõupingutusi Ķegumsi HEJ õhkimise ärahoidmiseks

Teise maailmasõja ajal, kui armeed taganesid, lasti suur osa Lätis sõjaliselt ja logistiliselt olulistest objektidest õhku, et need ressursid ei jääks praegustele vastastele. Selliseid objekte oli ka Ķegumsi ümbruses, kus üheks olulisemaks objektiks on Ķegumsi HEJ, mis aga oma töötajate pingutuste ja pingutuste tõttu täielikult ei hävinud.