Par laiku no Latvijas un Igaunijas neatkarības iegūšanas līdz tās atjaunošanai saglabājušās daudzas liecības – kauju vietas, militāras būves, vēsturiski foto, atmiņas. Tās veido kopīgu militārā mantojuma stāstu par to, kā Pirmā pasaules kara beigās radās abas valstis, kā tās nosargāja savu pastāvēšanu Neatkarības karos, kā abas valstis sagrāva Otrais pasaules karš, kādēļ vairāk kā desmit gadus pēc kara nacionālie partizāni pretojās padomju okupācijas varai, un kā pēc gadu desmitiem ilgušās okupācijas neatkarība tika atjaunota. Stāsts ir ne tikai par politiskiem notikumiem, bet arī par cilvēkiem un dzīvi dažādu karu un okupāciju laikā. Tas ietverts četros laika posmos, kurus laika līnija sadala sīkākos laika nogriežņos un ietver svarīgākos militāros notikumus Latvijā un Igaunijā.

1914 - 1920
Pirmais pasaules karš/ Neatkarības kari
1939 - 1945
Otrais Pasaules karš
1944 - 1957
Nacionālo partizānu kustība - mežabrāļi
1945 - 1991
Padomju okupācija un neatkarības atjaunošana