Latvijā un Igaunijā apmeklētājiem pieejamas militārā mantojuma vietas - muzeji, cietokšņi, militārā aprīkojuma vietas, takas, bunkuri, cīņu vietas, militārās pilsētas, infrastruktūras objekti, piemiņas vietas, kas liecina par laiku no Pirmā pasaules kara sākuma 1914. gadā un abu valstu neatkarības iegūšanas 1918. gadā līdz tās atjaunošanai 1990./1991. gadā. 
Par militārā mantojuma vietām var lasīt aprakstus, saistītos atmiņu stāstus, atrast vēsturiskus un mūsdienu foto, tūrisma pakalpojumus un ceļojumu maršrutu ieteikumus. Pieejama informācija arī par daudzām mazāk zināmām un retāk apmeklētām, tomēr vēsturiski nozīmīgām militārā mantojuma vietām Latvijā un Igaunijā.

Projekts LL-00052 „Baltijas Militārā Mantojuma tūrisma produkta paplašināšana Lietuvā un Dienvidlatvijā” (Militārais Mantojums II) tiek realizēts ar Eiropas Savienības un Interreg VI-A Latvijas – Lietuvas programmas 2021. –2027. gadam atbalstu. Šī publikācija ir sagatavota ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par šīs publikācijas saturu pilnībā atbild projekta partneri, un tā nekādos apstākļos nav uzskatāma par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.

Šo projektu līdzfinansē Eiropas Savienības Strukturālo un investīciju fondu mērķa "Eiropas teritoriālā sadarbība" Igaunijas – Latvijas pārrobežu sadarbības programma. Šī mājaslapa atspoguļo autora viedokli. Programmas vadošā iestāde neatbild par tajā ietvertās informācijas iespējamo izmantošanu.