Par projektiem

Baltijas Militārā Mantojuma tūrisma produkta paplašināšana Lietuvā un Dienvidlatvijā (Military Heritage II)

01.01.2024 - 31.12.2025 (LL-00052)

Projekta "Military Heritage II" mērķis ir palielināt militārā mantojuma tūrisma lomu ekonomiskajā attīstībā, paplašinot Baltijas militārā mantojuma tūrisma produktu Lietuvā un Dienvidlatvijā. Apzinoties Baltijas valstu kopīgo vēsturi, projekta partneri vēlas paplašināt Baltijas militārā mantojuma tūrisma piedāvājuma teritoriālo pārklājumu, iekļaujot objektus no Dienvidlatvijas un Lietuvas, tādējādi atklājot pilnu vēsturisko stāstījumu. 

Projekta partneri:

Latvijas lauku tūrisma asociācija "Lauku ceļotājs"

Zemgales plānošanas reģions

Lietuvas lauku tūrisma asociācija

Žemaitijas Nacionālā parka direkcija

Biedrība “Latgales Tūrisma asociācija”

 

 

Latvijas un Igaunijas kopīgā Militārā Mantojuma tūrisma produkts

1.01.2020 - 30.04.2023 (EST-LAT15)

Igaunijas – Latvijas pārrobežu sadarbības programmas projekta „Militārais mantojums” ietvaros izveidots vienots Latvijas un Igaunijas militārā mantojuma tūrisma piedāvājums. Projekta ietvaros pilnveidotas un apmeklētājiem atvērtas militārā mantojuma vietas Latvijā un Igaunijā, kas liecina par abu valstu neatkarības iegūšanu un atjaunošanu laikā no Pirmā pasaules kara sākuma 1914. gadā līdz 1991. gadam.