Par projektu "Militārais mantojums"

Projekts EST-LAT156, 1.01.2020 - 30.04.2023

Igaunijas – Latvijas pārrobežu sadarbības programmas projekta  „Militārais mantojums” ietvaros izveidots vienots Latvijas un Igaunijas militārā mantojuma tūrisma piedāvājums. Projekta ietvaros pilnveidotas un apmeklētājiem atvērtas militārā mantojuma vietas Latvijā un Igaunijā, kas liecina par abu valstu neatkarības iegūšanu un atjaunošanu laikā no Pirmā pasaules kara sākuma 1914. gadā līdz 1991. gadam.