Alūksnes muzejs Muzejs

Teatrāli- izglītojošs uzvedums ar līdzdarbošanos “Pieci likteņstāsti"

5. - 12. klašu skolēni

Programma veicina skolēniem izpratni par padomju varas īstenoto deportāciju norisi, latviešu dzīvi izsūtījumā, akcentējot nacionālās identitātes saglabāšanu un deportāciju radītās sekas Latvijas vēstures un kultūras attīstībā. Nodarbības laikā skolēni tiks iesaistīti piecu dažādu deportācijas notikumus piedzīvojušu personāžu likteņstāstu izzināšanā. Deportēto bērnu likteņstāstus izspēlēs muzeja darbinieki, nodarbības norisē iesaistot skolēnus. Stingrā sarkanarmieša uzraudzībā dalībniekiem būs jāatrod represēto dienasgrāmatās iztrūkstošie fragmenti, jāorientējas krievu valodā uzrakstītajā spriedumā, jāatrod šifrēts teksts, jāizlasa tas spoguļrakstā, jāanalizē foto materiāls un jāmeklē atbildes uz neskaidriem jautājumiem. Deportāciju laika traģiskumu paspilgtinās neērtie darbošanās apstākļi, materiālu nepieejamība, pretrunīgas, bezierunu prasības, par kuru neievērošanu deportāciju laikā tika piemērots sods. Programmas laikā skolēni mācās saskatīt, atklāt un analizēt cēloņsakarības vēstures procesos un izmantot tās sabiedrisko procesu skaidrošanai. Izzina deportāciju laikā notikušās pārmaiņas un secina, kā tās saistītas ar politisko situāciju Latvijā un pasaulē. Analizē pārmaiņas ietekmējošus faktorus. Mācās sadarboties ar vienaudžiem, izmantot dažādus lietiskos avotus. Programmas laikā skolēni mācās atpazīt un piedāvāt risinājumus situācijās, kurās tiek apdraudēta cilvēku fiziskā un emocionālā drošība, diskutēt par dzīvības vērtības morālajiem un ētiskajiem aspektiem. Tiek apgūtas prasmes demonstrēt uzvedību, kas pauž cieņu un personisko atbildību par savu un citu cilvēku drošību un labklājību neviennozīmīgās situācijās. Progammas norises ilgums ir 60 min. Tās norise iespējama arī izbraukumos uz skolām.

Apmeklētāji:
Grupas
Ilgums:
1 stunda
Darba laiks:
P. BRĪVS, O. 10:00-17:00, T. 10:00-17:00, C. 10:00-18:00, PK. 10:00-17:00, S. 10:00-17:00, SV. BRĪVS (vasarā 10:00-16:00)
Cena:
Pieaugušajiem € 2,50, Skolēniem, studentiem, pensionāriem €1,00
Gids:
Ar gidu
Adrese:

Pils iela 24, Alūksne

Kontakti:

https://www.aluksnespils.lv/lv/lesson/9/teatrali-izglitojoss-uzvedums-ar-lidzdarbosanos-pieci-liktenstasti, Tālrunis: +371 64381321

Optimālais dalībnieku skaits: 10 - 30 skolēni