Alūksne muuseum Muuseum

Teatrilis-hariduslik etendus osalusega "Viis saatuselugu"

5. - 12. klassi õpilased

Programm edendab õpilaste arusaamist nõukogude võimu poolt läbi viidud küüditamiste käigust, lätlaste elust paguluses, rõhutades rahvusliku identiteedi säilimist ning küüditamise tagajärgi Läti ajaloo ja kultuuri arengus. Õpilasi kaasatakse tunni jooksul viie erineva küüditamissündmusi kogenud tegelase saatuselugude õppimisse. Küüditatud laste saatuselugusid mängivad muuseumi töötajad, kaasates tundi õpilasi. Osalejatel tuleb Punaarmee range järelevalve all leida represseeritute päevikutest puuduvad killud, orienteeruda vene keeles kirjutatud lauses, leida krüpteeritud tekst, lugeda see peegelkirjas, analüüsida fotomaterjali ning otsi vastuseid ebaselgetele küsimustele. Küüditamise aja traagikat rõhutavad ebamugavad töötingimused, materjalide kättesaamatus, vastuolulised, tingimusteta nõudmised, mille täitmata jätmise eest küüditamisel karistati. Programmi käigus õpitakse nägema, avastama ja analüüsima põhjuslikke seoseid ajaloolistes protsessides ning kasutama neid sotsiaalsete protsesside selgitamisel. Uurib välja küüditamiste käigus toimunud muutused ja teeb järelduse, kuidas need on seotud poliitilise olukorraga Lätis ja maailmas. Analüüsib muutusi mõjutavaid tegureid. Õpib tegema koostööd kaaslastega, kasutama erinevaid materiaalseid allikaid. Programmi käigus õpitakse ära tundma ja pakkuma lahendusi olukordades, kus inimeste füüsiline ja emotsionaalne turvalisus on ohus, arutlema elu väärtuse moraalsete ja eetiliste aspektide üle. Õpitakse oskusi demonstreerida käitumist, mis väljendab austust ja isiklikku vastutust enda ja teiste turvalisuse ja heaolu eest mitmetähenduslikes olukordades. Programmi kestvus on 60 min. See võib toimuda ka koolisõitude ajal.

Külastajad:
Groups
Kestus:
1 stunda
Tööaeg:
P. BRĪVS, O. 10:00-17:00, T. 10:00-17:00, C. 10:00-18:00, PK. 10:00-17:00, S. 10:00-17:00, SV. BRĪVS (vasarā 10:00-16:00)
Hind:
Pieaugušajiem € 2,50, Skolēniem, studentiem, pensionāriem €1,00
Juhend:
Koos giidiga
Aadress:

Pils iela 24, Alūksne

Kontaktid:

https://www.aluksnespils.lv/lv/lesson/9/teatrali-izglitojoss-uzvedums-ar-lidzdarbosanos-pieci-liktenstasti, Tālrunis: +371 64381321

Optimaalne osalejate arv: 10 - 30 õpilast