Dissident NSVL okupatsiooni ajal
IV Nõukogude okupatsioon

Dissident (ladina keeles dissident – usust taganeja, teisitimõtleja) laiemas tähenduses on isik, kellel on erinevad, vastupidised vaated kui olemasolev võim või suurem osa ühiskonnast. Algselt tähendas see sõna inimesi, kes ei kuulunud selle riigi religiooni.

1960. aastatel hakati Nõukogude Liidu ja teiste kommunistlike riikide opositsionääre läänes nimetama dissidentideks. See uus opositsiooniliikumine tekkis NSVLi juhilt N. Hruštšovi "sula" perioodil. Dissidendid erinesid teistest opositsiooniliikumistest selle poolest, et kasutasid vägivallatuid võitlusviise. Dissidendid apelleerisid nii universaalsetele väärtustele kui ka nõukogude õiguses sätestatud, kuid mitte austatud õigustele. Inimesi kiusati taga ja represseeriti dissidentluse pärast ning sageli vangistati psühhiaatriahaiglates kui "hullud". Märkimisväärsed nõukogude dissidendid olid kirjanik Aleksandr Solženitsõn, füüsik Andrei Saharov jt.

Tuntumad Läti dissidendid Läti okupeerimise ajal olid Gunārs Astra, Ints Cālītis, Eduards Berklavs, Lidija Doroņina-Lasmane, nn “Prantsuse rühmitus”, Knuts Skujenieks, Jurģis Skulme jt.

Rohkem teabeallikaid

Kategooria: Dissidendid. Vikipeedia. https://en.wikipedia.org/wiki/Category:Dissidendid

Eduards Berklavs. Tea ja ära unusta. http://www.eraksti.lv/autori/eduards_berklavs.html

Biruta Eglīte. Kes sa olid, Gunar Astra? Riia, 1998.

Andris Grūtups. Vaatlejad. Kunstnik Jurģis Skulme kohtuprotsessil. Riia, 2009.

Knuts Skujenieks, Bruno Javoišs. Kaardid. Virtuaalne teekond läbi okastraadi. Riia, 2013.

Vilis Seleckis. Dissidendid. Inta Cālītise elulugu. Riia, 2020.

Seotud objektid

Läti Okupatsiooni-muuseum

Muuseumis eksponeeritakse Läti ajalugu Natsi-Saksamaa ja Nõukogude Liidu okupatsiooni ajal aastatel 1940–1991. „Tuleviku maja“ on okupatsioonimuuseumi rekonstrueerimis- ja laienemisprojekt, mille autor on Ameerikas elav tuntud läti arhitekt Gunārs Birkerts, ning sellega seotud uus muuseumiekspositsioon. Okupatsioonimuuseumi väljapanek „KGB ajalugu Lätis“ asub KGB-hoones (Nurgamajas). Läti Okupatsioonimuuseum asutati 1993. aastal. See jutustab pikka aega varjatud loo Läti riigi, rahva ja maa saatusest kahe võõrriigi totalitaarse okupatsioonivõimu all aastatel 1940–1991. 2020. aasta lõpus kuulus muuseumikogusse üle 70 000 ajaloolise eseme (dokumendid, fotod, kirjalikud, suulised ja materiaalsed tõendid, esemed ja mälestusesemed). Muuseumi spetsialistid on salvestanud rohkem kui 2400 videomälestust, mis teeb sellest ühe suurima okupatsiooni käsitleva kogu Euroopas. Lätis, Leedus ja Eestis toimunud sündmused näitavad meile selgelt, mida need rahvad pidid kahe totalitaarse režiimi all kogema.

Näitus KGB hoones „KGB ajalugu Lätis"

Külastajatele on avatud endine KGB ehk NSVLi riigi julgeoleku komitee hoone. KGB-lased vangistasid, kuulasid üle ja mõrvasid siin Läti kodanikke, keda okupatsioonirežiim pidas enda vastasteks. Hoonesse on välja pandud Läti Okupatsioonimuuseumi näitus KGB tegevuse kohta Lätis. Vangikambrites, koridorides, keldris ja sisehoovis korraldatakse ekskursioone. 1911. aastal ehitatud maja on üks Riia kaunemaid hooneid. Rahva seas kutsuti hoonet Nurgamajaks ja see oli Nõukogude okupatsioonirežiimi kõige hirmsam sümbol Lätis, üks NSVLi võimusambaid. KGB tegutses Nurgamajas 1940–1941 ja uuesti aastatel 1945–1991. Poliitiline tagakiusamine puudutas otseselt kümneid tuhandeid Läti elanikke. Võitlus Nõukogude vaenlaste vastu jätkus ka pärast Teist maailmasõda. KGB tegutsemisviis muutus veidi pärast Stalini surma. Füüsiline piinamine asendus psühholoogilise terroriga. Enamik KGB agentidest olid lätlased (52%). Venelased moodustasid suuruselt teise rühma (23,7%). 60,3% agentidest ei olnud kommunistliku partei liikmed. Kõrgharidus oli 26,9% agentidest. Süsteem oli üles ehitatud kohalike elanike kaasamisele, et seeläbi saavutada kontroll ühiskonna üle. Töötajate nimekirjad ja teenistusdokumendid asuvad Venemaal. Need ei ole Läti ametivõimudele ja teadlastele kättesaadavad.

Seotud lood

Kindral Karl Gopperi kohta

Kindral K. Goppers (1876-1941) oli silmapaistev sõdur ja silmapaistev mees. Ta paistis silma eduka ülemana, kes võttis üle pataljoni ja rügementide juhtimise, juhtides kangelaslikult oma laskureid lahingutes Läti vabaduse eest Esimese maailmasõja ajal (1914-1919). Ta on osalenud lahingutes Tīreļpurvsis, Ložmetējkalnsis ja kaitsnud Riiat.

Kohaliku uurija Žanis Skudra "Okupeeritud Läti päevik".

Žanis Skudra annetab kogu oma vaba aja kohalikule uurimistööle, kõik puhkused Läti ringreisidele. Nii koguti materjale, fotosid ning “Okupeeritud Läti päevade raamat” ilmus Stockholmis Läti Rahvusfondi poolt pseudonüümi Jānis Dzintars all.

7. juunil 1978 vahistati Žani Skudra Tallinnas ja sama aasta novembris mõistis Riia ülemkohus talle riigireetmise ja spionaaži eest kaheteistkümneaastase vangistuse.