Liivimaa unustatud kallas

Viimaste Liivi külade ala Läti looderannikul on nõukogu alates 1950. aastast süstemaatiliselt hävitanud ja kuulutanud piirangualaks. 12 kalurikülas jäi sellest rahvast ellu vaid väike käputäis, mis praegu elab omamoodi kultuurilist renessanssi.

Keelatud rand (1941-1990)
Surmavalt oli liivlastel aastakümneid kestnud Nõukogude okupatsioon. Nagu lätlased, ei olnud leedulased, eestlased, ka liivlased küüditamiste eest kaitstud. Paljud emigreerusid. Rannik kuulutati Nõukogude piiritsooniks. Külad veritsesid. Kalapüük, mis oli traditsioonilise talu selgroog, koondati sunniviisiliselt ja kohalikud kalapüügimeeskonnad kaotati. Liivi keel keelati. Nüüd olid vaatetornid ja sõjaväebaasid selles rannikualas, kus kunagi õitses elu. Tühi maa.
Enne sõda oli Lielirbes 60 maja, 1969. aastal oli 19.1986 veel 19 maja. 1959. aastal oli veel 185 liivlast, kellest 87 kõneles ka liivi keelt. Siia jäi vaid käputäis neist - kes ei tahtnud või ei saanud lahkuda. 82 -aastane Alfons Bertholds, Vaide kalur: „Merele pääs oli keelatud. Alates kella 18.00 oli üldine keeld. Kalapüük ei olnud lubatud. Kalapüük tsentraliseeriti Rojast 60 km lõuna pool. Paljud jätsid oma kodud ja läksid paradiisi või mujale. Kogu rannik Ventspilsi ja Kolka vahel oli keelatud ala, kuhu pääses väljastpoolt ainult spetsiaalse pääsmega. ”

Loo jutustaja: Mihaels Krugs
Kasutatud allikad ja viited:

tõlge Saksa ajakirja "Pogrom" 1992. aasta novembri ja detsembri numbrist - "BANGA" (ajaleht Põhja -Kuramaa rannikule) 5. märtsil 1993; saatis Inese Roze (Talsi piirkonna TIC)