Kaastundlikud Leedu rannavalve mehed

Foto: Alise Lūse

Rohkem kui 70 aastat tagasi hukati Leedu rannavalvurid selle eest, et nad aitasid oma naabritel, Läti paadipõgenikel, Rootsi jõuda. Kui Saksa okupatsioonivõimud sellest teada said, siis nad julmalt

Leedu rannavalve üks ülesanne oli lisaks valmisolekule võidelda vaenlase maabumistega ja vaenlase laevade teatamisele ka takistada läti põgenikepaatide jõudmist 160 kilomeetri kaugusel asuvale Gotlandi saarele, kuhu kalurimootorpaadiga saab 12-14 tunniga.

Hiljem said aga Leedu rannavalvurid läti põgenike headeks sõpradeks ja kahetsesid oma hoolimatut tulistamist põgenike vastuvõtmisel paatidesse. Läheduses varjupaika leidnud paadipõgenikud pidid olema ettevaatlikud ka siin möllava nõukogude "Punase noole" miilitsate üksuse suhtes, kes mitte ainult ei röövinud tsiviilisikuid, vaid tapsid 1944. aasta detsembris Jūrkalne rannikul ka ühe Leedu rannavalvuri ja haavasid teist.

Samas jõudsid sakslasteni ka teated Leedu rannavalve abistamisest läti põgenikele ja leedulaste enda ettevalmistustest üle mere Rootsi minekuks.

10. jaanuaril 1945 kogunesid Leedu 5. politseipataljoni 1. kompanii sõdurid Pavilosta turuplatsil asuvasse vanasse dispanserihoonesse, et anda neile puhkust, kuid tegelikult olid nad pettuse teel desarmeeritud ja Saksa sandarmeeriaüksuste poolt ümber piiratud. Järgnes üle nädala kestnud ülekuulamine ja kohtuprotsess, mille tulemusena otsustati hoiatuseks teistele hukata seitse Leedu sõdurit ja vangistada veel 11 nende kaaslast koonduslaagrites Saksamaal. Seitsme leedu sõduri (kompaniiülem seersant Macijauski, sõdur Juozas Sendrjuas, sõdur Vladas Salickas, sõdur Ionas Bašinskis, Krasauskas ja veel kaks teadmata isikut) hukkamine toimus 21. jaanuaril 1945 Zaļkalns Pines Pavilostas.

Neist sai avalikult rääkida alles peaaegu pool sajandit hiljem, kui Läti Rahvarinde Pāvilosta haru liikme Edīte Biģelese algatusel puhastasid Pāvilosta elanikud koos Liepāja Leedu Kultuuriseltsiga 1994. aastal Zaļkalna metsa matmispaiga ja paigaldasid siin maha lastud sõduritele valge hauaristi. Kümme aastat hiljem paigaldas üliõpilasüksus "Austrums" spetsiaalse liiklusmärgi, millel on kiri "Rannavalve leedu vendade kalmistu (1944-1945). Lasti maha Läti põgenike abistamise eest", lõikasid püstikut ja tähistasid postidega tee mereäärsest kohast leedu sõdurite hauaplatsile.

Juba mitu aastat on Pāvilosta kohaliku ajaloo muuseumi direktori Irina Kurčanová julgustusel muuseumi inimesed igal kevadel seda paika korrastanud, andes kõigile soovijatele võimaluse panna lilli ja mälestada Leedu rannavalve sõdureid, kes hukati enam kui 70 aastat tagasi oma naabrite, läti paadipõgenike Rootsi aitamise eest.

 

Loo jutustaja: Valdis Kuzmins; Loo ülestähendaja: Valdis Kuzmins, Jana Kalve
Kasutatud allikad ja viited:

https://www.la.lv/lietuviesu-karaviru-drama-latvija

DUOZ3804.jpg
KKCR6532.jpg
YIHM5939.jpg

Seotud objektid

Leedu sõdurite hauad Zaļkalnsi metsas

Mälestusmärk asub Pāvilosta ranna vaatetorni lähedal luidetel. Mälestusmärgi juurde viitavad sildid.

Teise maailmasõja lõpus olid Lätis kasutusel ka kolm Leedu politseipataljoni, 5., 13. ja 256., mis pärast valveteenistust ja võitlust Nõukogude partisanide ja Punaarmee vastu idarindel osalesid 1944. aasta sügisest alates Läänemere ranniku valvamisel Kurzemes.

Oktoobris 1944 allutati kõik kolm pataljoni, mis koosnesid 32 ohvitserist ja umbes 900 instruktorist ja sõdurist, Saksa 18. armee 583. tagavarakaitseüksusele (Koruck 583). Selle üksuse ülesanne oli valvata Kurzeme rannikut Liepājast kuni Ventspilsi. Kõik kolm Leedu pataljoni paigutati Pavilosta lähedusse. Detsembris 1944 viidi 13. pataljon üle Saksa 1. armeekorpuse koosseisu Liepaja järve ääres.

Leedu rannavalve üheks ülesandeks oli lisaks valmisolekule võidelda vaenlase maabumistega ja vaenlase laevade teatamisele ka Läti põgenikepaatide takistamine 160 kilomeetri kaugusel asuvale Gotlandi saarele, kuid Leedu rannavalve mehed ei takistanud põgenikepaatide väljumist. Siiski jõudsid sakslasteni ka teated sellest, et Leedu rannavalve aitab läti põgenikke ja leedulased ise valmistuvad üle mere Rootsi minekuks.

10. jaanuaril 1945 koguti kokku Leedu 5. politseipataljoni 1. kompanii sõdurid. Järgnes üle nädala kestnud ülekuulamine ja kohtuprotsess, mille tulemusena otsustati hoiatuseks teistele seitse leedu sõdurit hukata ja 11 nende kaaslast vangistada Saksamaal asuvates koonduslaagrites. Seitsme leedu sõduri (kompaniiülem seersant Macijauski, sõdur Juozas Sendrjuas, sõdur Vladas Salickas, sõdur Ionas Bašinskis, Krasauskas ja veel kaks teadmata isikut) hukkamine toimus 21. jaanuaril 1945 Zaļkalns Pines Pavilostas.

Jaanuaris 1945 lasti 5. pataljon laiali ja lahinguvõimelised sõdurid jagati kahte allesjäänud pataljoni, ülejäänud moodustasid eraldi sapöörikompanii. Armeegrupi Kurzeme kapitulatsiooni ajal mais 1945 oli kaks pataljoni (13. ja 256.) veel Kurzemes sapöörikompaniina, kokku 900 sõduriga, kes sattusid Nõukogude Liidu poolt vangi.
 

Tee "Grīnieku" majade juurde Vārve vallas

Tee Vārve valda "Grīnieku" maja juurde, kus 1944. aastal asus Kurzeme rannikul üks peamisi paadipõgenike asulaid.

 
Pāvilosta Koduloomuuseumi püsinäitus

Pāvilosta Koduloomuuseumis võib vaadata näitust „Pāvilosta, suletud ala”, mis räägib elust Pāvilostas Nõukogude okupatsiooni aastatel: täitevvõimust, piiritsoonist, kalurikolhoosist, kultuurielust ja olmest. Lisaks püsiekspositsioonile on välja pandud interaktiivne tundeküllane diginäitus kahes keeles ning audiovisuaalne installatsioon filmiga Pāvilostast.

Lisaks on muuseumis välja pandud uus näitus „Pāvilosta kuldsed liivaterad”. Digitaalne väljapanek tutvustab ammuseid sündmusi, Pāvilosta kujunemist ja tähtsamaid arenguid alates 1918. aastast tänapäevani. Militaarpärandit puudutatakse vabadusvõitlejatest rääkivas Läti Vabadussõja sektsioonis ja Nõukogude okupatsiooni sektsioonis.

"Laukgaļi" maja, kirjanik Kārlis Skalba elukoht

"Laukgaļi" Jūrkalne vallas, kirjanik Kārlis Skalbe elukohas 1944. aasta oktoobris-novembris põgenikepaati Rootsi oodates.