Publikācijas

Militārais mantojums - tūrisma ceļvedis

Military_Heritage_Tourism_Guidebook_0_lv.pdf
Militārā mantojuma tūrisma ceļvedis (Latviski)
Military_Heritage_Tourism_Guidebook_1_et.pdf
Militārā mantojuma tūrisma ceļvedis (Igauniski)
Military_Heritage_Tourism_Guidebook_2_en.pdf
Militārā mantojuma tūrisma ceļvedis (Angliski)
Military_Heritage_Tourism_Guidebook_3_de.pdf
Militārā mantojuma tūrisma ceļvedis (Vāciski)
Military_Heritage_Tourism_Guidebook_4_ru.pdf
Militārā mantojuma tūrisma ceļvedis (Krieviski)

Militārā mantojuma tūrisma brošūra ar karti

Military_Heritage_Tourism_Brochure_0_lv.pdf
Militārā mantojuma tūrisma brošūra ar karti Latviešu valodā
Military_Heritage_Tourism_Brochure_1_et.pdf
Militārā mantojuma tūrisma brošūra ar karti Igauņu valodā
Military_Heritage_Tourism_Brochure_2_en.pdf
Militārā mantojuma tūrisma brošūra ar karti Angļu valodā
Military_Heritage_Tourism_Brochure_3_de.pdf
Militārā mantojuma tūrisma brošūra ar karti Vācu valodā
Military_Heritage_Tourism_Brochure_4_fi.pdf
Militārā mantojuma tūrisma brošūra ar karti Somu valodā
Military_Heritage_Tourism_Brochure_5_ru.pdf
Militārā mantojuma tūrisma brošūra ar karti Krievu valodā
Military_Heritage_Tourism_Map_6_lt.pdf
Militārā mantojuma tūrisma karte lietuviešu valodā

Militārā mantojuma pastkartes

Vadlīnijas. Militārā mantojuma izmantošana tūrismā Latvijā un Igaunijā

Military_Heritage_Guidelines_et.pdf
Militārā tūrisma vadlīnijas igauniski
Military_Heritage_Guidelines_lv.pdf
Militārā tūrisma vadlīnijas latviski