Maandus Leonid Zariņš – tšekk osutub värbamisel kasutuks

Leonīds Zariņš čekā

Leonid Zariņš värvati USA-s CIA agendiks ja 1953. aastal ületas ta Saksamaalt lennukiga NSV Liidu piiri ja maandus langevarjuga Auce lähedal. Kahjuks oli üks kontaktidest, kellega ta pidi suhtlema, osutunud topeltagentiks ja Leonidas arreteeriti peagi. Ta keeldus tšekistidega koostööd tegemast ja lasti 1954. aastal ilma kohtuta maha.

 

Leonid Zarins

 
Loo jutustaja: Zigmārs Turčinskis; Loo ülestähendaja: Jana Kalve
Kasutatud allikad ja viited:

 

https://laikrasts.com/raksti/6558

JG271 Rolf Ekman. Raadio Vaba Euroopa / Radio Freedom – VI (zagarins.net)

 

Ajaleht "Latvietis": Meenutusi Balti Ülikoolist https://www.laikrasts.com/raksti/6558

 
Leonīds_Zariņš_čekā.jpg
Zarina-piemineklis.jpg
ZariņšLeonids_foto_LaikrakstsLatvietis.jpg