NSVL topeltagent - Edvīns Ozoliņš hüüdnimega "Piloot"

Operatīvā spēle "Meteor". Sagatavošanās ASV spiegu lidmašīnas sagrābšanai KGB iekārtotajā lidlaukā Kurzemē. Priekšplānā ar mugurām divas neatpazītas personas. Otrajā rindā no labās: 1. PSRS KGB 2. Galvenās pārvaldes priekšnieks ģenerālleitnants Pjotrs Fedotovs; 2. Edvīns Ozoliņš (aģents "Pilot"); 3. LPSR KGB 2. daļas vecākais leitnants Jānis Lukašēvičs (ar foto aparātu uz krūtīm); 4. LPSR KGB priekšsēdētājs ģenerālmajors Jānis Vēvers; 5. LPSR KGB 2. daļas priekšnieks majors Alberts Bundulis (ar kabatas lukturīti rokās). Foto 1955. gada 10. septembrī. Foto: TSDC arhīvs

Külma sõja aegsetes luure- ja vastuluurelahingutes Lääne ja NSV Liidu vahel osalesid mõlema poole agente ja topeltagente. Alates 20. sajandi kahekümnendatest aastatest olid Nõukogude julgeolekuteenistused režiimi kaitsmiseks viljelenud täiesti uut meedet – desinformatsiooni. Termin, mida seni läänes üldse ei tuntud.

Edvīns Ozoliņš (pseudonüüm "Herberts", "Herberts Okolo" suhtlemiseks USA valitsusasutustega, krüptonüüm CAMUSO/2). Ozoliņš sündis 1914. aastal Riias. Teise maailmasõja ajal töötas ta Läti lennuväeüksuses mehaanikuna. Koos üksusega läks Saksamaale. Kapituleerumise hetkel õnnestus tal põgeneda Rootsi. Raske on mõista, miks ameeriklastele Ozoliņš meeldis, sest ta oli täiesti andetu ja kasutu radist. Võib-olla meeldis ameeriklastele Ozoliņši ameerikalik lai naeratus ja ka ameeriklastele meeldis see naeratus.

Juba 7. veebruaril 1950 hoiatas Prantsuse luureteenistus ameeriklasi, et Ozoliņat peetakse Nõukogude luureagendiks, ja nõudis tema kohta kogu olemasolevat teavet. CIA seevastu otsustas, et neil oli Ozolinisega vähemalt 75 kaarti ja nad ei suutnud kindlaks teha, millisest Ozolinisest nad räägivad. Kuid prantslastel oli õigus.

Lukaševići konspektis operatiivmängust "Meteor":

"1951 aastal (7V) Riigi julgeolek. võimudele sai teatavaks, et CIA valmistab ette spioonide rühma ebaseaduslikuks üleandmiseks Lätti. Sellest rääkis Läti emigrant Edvīns Ozoliņš [..], kes elas tol ajal Stockholmis ja soovis kodumaale naasta. [sic!]” [2]

Nagu nähtub nii Lukaševitši märkmetest kui ka KGB kõrgkooli vajadusteks loodud õpikust "Nõukogude riigi julgeolekuorganite ajalugu", värvati Ozoliņš hüüdnimega "Piloot". Aga samas on teada, et agent "Piloot" oli omal ajal seotud NSVL 1. Peadirektoraadi (välisluure) elupaikadega ja LPSR KGB tasemel polnud kellelgi mitte midagi. ettekujutus temast.

Loo jutustaja: Zigmārs Turčinskis; Loo ülestähendaja: Jana Kalve
Kasutatud allikad ja viited:

https://www.lsm.lv/raksts/dzive--stils/vesture/kgb-slepenie-arhivi.-spiegu-speles-latvija-cia-agenti-psrs-dienesta.a261845/

Seotud objektid

Alfred Riekstiņši mälestuskivi

Mälestuskivi Läti leegioni leitnandile ja rahvuspartisanile Alfred Riekstiņšile, kes hukkus 11. septembril 1952 "Dreimaņi" maja juures.

11. septembril 1952 suri "Dreimaņi" maja hoovis Läti Leegioni 19. SS-grenaderide diviisi (läti nr 2) leitnant ja Raudristi kavaler Alfred Riekstiņš. 9. mail 1945 saabus Pāvilostast pärit Alfred Riekstiņš ühe viimase paadiga Rootsi. 30. augustil 1952 maabus Alfrēds Riekstiņš koos kahe endise Läti sõduriga USA luureteenistuste tellimusel Kuramaas. NSV Liidu julgeolekuteenistused teadsid operatsioonist ja piirasid luureohvitserid ümber "Dreimaņi" maja kuuris, kus Alfred Riekstiņš sooritas enesetapu, hammustades mürgiampulli.