Teenistus Mõntu patareis nr 458

Patareis teeninud sõduri meenutused

Patareis teeninu meenutab: Madrus Vassili Ivani poeg Musinov sündis 6. Aprillil 1927 aastal Kostroma oblastis Koroljovi külas. 1945 aastal saadeti ta Baltimere laevastiku väljaõppe rühma Leningradis, mille lõpetamise järel 1945 aasta mais sai ta õhutõrje-komendori kutse ja suunati teenimaa Saaremaale rannakaitse üksikusse 18-ndasse divisioni, mis paiknes Sõrves. Mõntu patareis nr.458 teenis kokku 150 meest, kes elasid puitkilpidest kasarmus. Oli eraldi söökla ja puidust vaatetorn kaugusmõõtja jaoks.

Ameerika päritolu suurtükid Mark 12 kaalusid 1610 kilo, raua pikkus oli 5,685 meetrit, laskkekiirus 15 lasku minutis ja laskekaugus16,6 kilomeetrit.

Pidevalt jälgiti Irbeni väinas toimuvat, tihti kõlas õppehäiresignaal. 1950 viidi patarei isikkooseis üle Riiga kus jätkati teenistust 100 mm-sel patareil

Loo jutustaja: Tõnu Veldre
Kasutatud allikad ja viited:

www.melkon.lv/artel/2017/03/20/starshijj-matros-vasilijj-ivanovich-musi/(Žurnal Baltfort)