Rannu lahing ja Rannu lugemik – võime olla uhked Rannu üle

Rannu lahingust ja selle seostest teosega "Nimed marmortahvlil".

/.../ Põhjalik oli arutelu Rannu kihelkonna noormehe Oskar Ahase surmasaamise kohta, kes oli ka selle lahingu käigus ainukene kohe surmasaanu (teine mees suri hiljem haavadesse). Alo rääkis ka sellest, et tegelikult on Rannu lahing igaveseks jäädvustatud ka selles mõttes, et Albert Kivikase romaanis Nimed marmortahvlil on Rannu sündmustel ja Rannust inimestel oluline osa. On ju ka filmi Nimed marmortahvlil osad sündmused toimumas Rannu mõisas ja vallas. Rääkimata peategelasest Henn Ahasest, kelle prototüübiks on lahingus langenud Oskar Ahas. /.../

Kasutatud allikad ja viited:

Rannu lahing ja Rannu lugemik – võime olla uhked Rannu üle. Rannu valla leht nr. 171. 01.01.2014. https://dea.digar.ee/article/rannuvalla/2014/01/01/7

Seotud objektid

Rannu vabadussõja mälestusmärk

Mälestussammas asub Rannu kalmistul. Voldemar Melliku loodud mälestusmärk avati 23. augustil 1931. aastal. 1949. aastal õhkis Nõukogude võim samba. 1976. aastal püstitati Kalev Raave eestvõttel mälestusmärgi asukohta skulptuur Rannu Ema. 1991. aastal paigutati Rannu kirikusse mälestustahvel Vabadussõjas langenud Rannu meestele. Kui 2014. aastal käidi välja idee taastada mälestussammas, tulid kalmistu korrastustööde käigus üllatuslikult välja samba tükid. Kahjuks on kadunuks jäänud samba juurde kuulunud pronksist püss, kiiver ja sõdurifiguur. Rannu Ema asukohta muudeti pisut ning mälestusmärk taasavati oma esialgsel asukohal 23. augustil 2015.