Par Sudrabkalniņa atklāšanas svētkiem

Atmiņu stāsta izvilkums no ģenerāļa Jāņa Baloža uzrunas Sudrabkalniņa pieminekļa atklāšanas dienā. Pilnā tekstā ir atstāsts par atklāšanas pasākuma norisi, Valsts prezidenta Kārļa Ulmaņa un ģenerāļa Jāņa Baloža uzrunas. Atmiņas izvēlētas, jo spilgti parāda to kādā stāvoklī bija Latvijas armija, kura cīnās Sudrabkalniņa apkaimē.

“(..) Mūsu cīņas šinī frontē mēs sākām — es varu šodien droši to teikt, jo mums nav ko slēpt — ar neapģērbtu, neapautu armiju. Vienu vai divas dienas pirms 8. okt. cīņu sakuma, apbraucot mūsu fronti Rīgas priekšā un apstājoties viena otra vietā, vai nu pie Annas muižas vai citur, mēs visi, kas toreiz braucām, varējām redzēt vienu lietu, kas mums visvairāk acīs dūrās un pie tam nedarīja nekāda prieka. Proti — tie mūsu armijas karavīri, kas mums nostājas priekša, bija lielā skaitā basām kājām. Viņu apģērbi bija noplīsuši; mēs redzējām karavīrus, kuru apģērbs bija noplīsis no augšas līdz apakšai. Bet mums nebija vairs noslēpums, ka cīņas šai frontē būs neizbēgamas. Tad mums uzspiedās jautājums: kā nu gādāt un rūpēties, lai labāk apgādātu mūsu armiju? Vispirms mēs pastiprinājām apavu un apģērbu vākšanu. Jūs nebrīnāties, ka es saku: vākšanu — jo ko mēs spējām un varējām, to mēs bijām sapirkuši iekšzeme un ārzemēs. Jūs domājiet nodokļus? Bet Rīga bija tajā laikā pavisam klusa un tukša no iedzīvotajiem. Tāda bija Rīga un visa zeme —un cik tad mums zemes toreiz bija? Runājot par nodokļiem jā- saka, ka uzlikt tos jau varēja, bet bija jautājums, cik ātri un no ka tad viņus iekasēs. Tāpēc dabīgi, ka mēs izvedām vākšanu. Apģērbus, pārtiku un citas nepieciešamās lietas formāli, uz papīra, pirka par naudu, bet jāiedomājas toreizējie pieņemšanas noteikumi un maksātās cenas. (..)”

Storyteller: Jānis Balodis
Used sources and references:

laikraksts “Kara invalīds”, Nr. 7., 1937. gads. Raksta virsraksts “Tauta savus varoņus mūžam neaizmirsīs”

IMG_20201012_111547.jpg
IMG_20201012_111604.jpg
IMG_20201012_111722.jpg

Related objects

Sudrabkalniņš hill - memorial for fight against Bermondt army

Located in Riga, Pardaugava, at the intersection of Sloka and Kurzeme Avenue.

At the beginning of November 1919, during the Latvian War of Independence, street battles between the Latvian Army and Bermont troops took place in Pardaugava. A decisive attack on the Bermont army took place in the area. In 1937, according to the project of Kārlis Zāle, a monument was unveiled in Sudrabkalniņa, honoring the fallen soldiers of the 6th Riga Infantry Regiment and highlighting the military features.

Designed as a memorial wall - a symbolic fortification, the gate of which depicts a lion blocking the path of an opponent's attack. Bricked from the stone blocks of the Daugavgrīva fortress protective wall and forged from the remaining granite of the Freedom Monument. The cost of the memorial site was almost 35,000 lats. For comparison, 4 “Ford - Vairogs V8 De Luxe” cars manufactured in Latvia could be purchased for such an amount.

Today you can see one of the most impressive places of remembrance of the War of Independence.