Põrgupõhja Bunker

1946. aastal loodi Relvastatud Võitluse Liit (RVL), mille eesmärk oli koondada võitlusvõimelisi inimesi, kes oleksid otsustaval hetkel valmis tegutsema organiseeritult Nõukogude võimu vastu, et taastada seaduslik Eesti Vabariik.  RVL-s kehtisid sise-eeskirjad ning operatsioonid kooskõlastati üldjuhiga. RVL-i põhikirjaline ülesanne oli kaitsta tsiviilelanikke ja nende vara okupatsioonivõimu omavoli ja vägivallatsemise eest ning takistada arreteerimisi ja küüditamist. Liitujad olid kohustatud täitma isikuankeedi, mida hoiti keskuse arhiivis, milleks oli 1947. aasta alguses ehitatud Põrgupõhja punker. Punkris elas ja varjas end kümmekond metsavenda, kuid ajuti oli selles inimesi rohkemgi. 1947. aasta lõpul arreteeris julgeolek metsavenna, kes oli teadlik punkri asukohast. Ülekuulamiste käigus pressiti temalt välja täpsem teave punkri kohta ning hakati planeerima suuroperatsiooni organisatsiooni juhtkonna ja punkri hävitamiseks. Vahetult enne kavandatud operatsiooni tabas julgeolek teisegi metsavenna, kes võeti teejuhiks kaasa. Kui julgeolek Põrgupõhja punkrit 1947. aasta 31. detsembril ründas, suutis enamik mehi piiramisrõngast välja murda, kuid viimasena uksest väljunud Asta Jõesaar ning Jaan Roosi said surma.

Loo jutustaja: Martin Andreller