Lahingud Kübassaares

1941. aastal toimunud ulatusliku meredessandiga mandrilt Muhu rannikule maabusid sakslased ka Saaremaa kaguosas.

Plaan oli hea – luureteenistuse Abwehr diversiooniüksuse Brandenburg meestest moodustatud väike erikomando Benesch pidi 14. septembril vallutama ootamatu rünnakuga Väikese väina lõunaotsas asuva venelaste Kübassaare patarei (43. rannapatarei) ja suurtükid lõhkelaengutega õhkima.

Seda nelja 130 mm kahuriga patareid käsutas vanemleitnant V. Bukotkin ja selle tuleulatusse jäi kogu Virtsu–Kuivastu üleveotee kuni Kessulaiuni välja. Oli selge, et Kübassaare patarei tuli segab nii Saksa vägede ülevedu Muhusse kui ka edasist Väikese väina ületamist. Seetõttu tuli patarei vallutada või hävitada nii kiiresti kui võimalik.

Erikomando Benesch üritas Kübassaare patareid vallutada kombineeritud löögiga, kuid ootamatu äkkrünnakuna planeeritud operatsioon kukkus totaalselt läbi. Kaks kolmandikku (116 meest) kompaniisuurusest Beneschist ründas patarei positsioone kalapaatidel ja ründepaatidel merelt.

Vaiste lahest teele asunud paadid eestlastest paadimeestega kaldusid erinevatel põhjustel sihtmärgist kõrvale (nende hulgas ka kohalik mees Vassili Vikat), Seda käputäit sakslasi ründas patarei arvukas kaitsemeeskond, samuti üks laskurrood 46. laskurpolgu 1. pataljonist. Rannikule surutud sakslastel õnnestus tänu oma lennuväe toetusele siiski järgmise päevani vastu pidada, siis nad põgenesid raadio teel appi kutsutud lennukeilt visatud kummipaatidel, mis ekslesid koos pääsenud brandenburglastega veel mitu päeva merel, kuni enamus neist päästeti.

On ka väidetud, et osa dessantlasi sattus siiski venelaste kätte vangi, kes nad pärast piinamist tapsid. Kui Saksa 162. jalaväerügemendi osad hiljem Kübassaarde jõudsid, olevat sealt leitud Beneschi-meeste laipu, kellel käed okastraadiga kinni seotud ja silmad täägiga välja torgatud.  Kindlalt on teada, et venelased tapsid ühe vangi langenud dessantplaaneri piloodi.

Osa neist eksis lihtsalt ära ja teine osa tõrjuti suurtükitulega tagasi. Üks kolmandik (44 meest) Beneschist pidi koidiku ajal maanduma viiel dessantplaaneril DFS 230 (neid vedasid Ju 52) otse patarei territooriumil, kuid ilmselt lendurite orienteerumisvea tõttu maandusid patareist tunduvalt põhja pool. Igal juhul suudeti hea väljaõppega väärtuslike eriüksuslaste elu enamikus päästa: kaotati vaid 22 meest (neist 12 said surma, 6 haavata ja 4 jäi teadmata kadunuks). Kuid vist ainus katse Eestis õhudessantoperatsiooni teostada äpardus täielikult.

Sakslastel ei õnnestunud patareid dessandiga ära hävitada, hiljem suutis õhuvägi hävitada neljast suurtükist kolm.

 

Loo jutustaja: Margus Sinimets

Seotud objektid

Kübassaare 130-mm rannakaitsepatarei

Kübassaare 130 mm patarei asub Kübassaare poolsaare tipus. 

Lõpuni valmis ehitamata patareis oli neli 130 mm 50-kaliibri pikkuse toruga kahurit B-13. Laskekaugus 24 km. Tulesektori keskjoon 166°. Koosseisus pidi olema 160 meest (üheksa Nõukogude Liidu ohvitseri, 39 allohvitseri ja 112 punalaevastiklast), ajaloolistel andmetel oli seisuga 1.02.1941.a viis ohvitseri, 23 allohvitseri ja 135 punalaevastiklast.

Kuna kogu kompleksi ei jõutud valmis ehitada, siis on tänapäeval nähtavad vaid kahuripositsioonide betoonrajatised ja lõpetamata varjendid.