Avinurme mehed Eesti Vabadussõjas 1918 – 1920

Eesti Vabadussõjas toimunud Lohusuu lahingust ja seal osalenud meestest ja relvadest.

Nõukogude Vene 6. diviis  tungis Lohusuusse 450–500 mehega, neil oli kaasas 4 raskekuulipildujat. Mälu järgi võtsid Avinurme mehed endid kaitsele Lohusuu kiriku ümbrusesse, viies vaatlusposti kiriku torni. Juttude järgi viidi kiriku torni ka kuulipilduja. Punaväelaste ahelike pihta saadi tulistada vaid mõned valangud, sest kuulipilduja läks rikki. Kirjasõnas räägitakse ainult Lohusuu koolimajas olnud kuulipildujast, mis lahingu käigus maha jäeti. Avinurme meeste „Kolt“ kuulipilduja oli aga ka Jõgeva lahingus. Seega nad jõudsid kuulipilduja kirikutornist alla tirida ja põgeneda koos relvadega. Osa Avinurme mehi põgenes koos teiste valdade ja Mustvee meestega Mustvee suunas. Need aga, kellel olid perekonnad ja muud põhjused, põgenesid Avinurme suunas, et saaks veel kodudest läbi käia ja omastega hüvasti jätta. Vendadest Heisenitest üks põgenes Mustvee poole, teisel mehel läks aga Lohusuus nii kaua aega, et jõudis vaid ennast ära peita ning öösel metsa hiilida. Kui ta ükskord tagasi Kaunissaare jõudis, olid teised juba läinud ja punased võimul. Lohusuu kaitsmisest võttis osa umbes 50-60 meest. Surma sai mõnedel andmetel 8. Avinurmest pärit August Kalaus langes 14. dets. 1918  Lohusuus.

Used sources and references:

Avinurme mehed Eesti Vabadussõjas 1918 – 1920. HAUDI. Kalmistute register. https://www.kalmistud.ee/Avinurme-mehed-Eesti-Vabadussojas

Related objects

Monument to the Battle of Lohusuu

This monument is situated 200 m from the Tartu-Jõhvi road in the small borough of Lohusuu. It comprises an obelisk on a four-step base. The front of the obelisk reads: "This blood-anointed land where my brother met his end till the last of my days shall I strive to defend! The Battle of Lohusuu of the War of Independence 14 December 1918.” To the back of the obelisk is appended the text: “Unveiled on 26 July 1931. Destroyed in 1940. Unveiled anew on 23 June 1990.”

 The monument, unveiled on 26 July 1931, was dedicated to those who fell in the Battle of Lohusuu in the War of Independence. The Soviet regime had it taken down and the obelisk was repurposed as part of the monument to the Great Patriotic War in Avinurme. The monument was restored as a copy and unveiled anew on 23 June 1990.