Other links and useful resources for militaary heritage tourism

Dagnis Dedumietis (War museum, Museum to commemorate the Christmas battles) data base of First world war sites in Latvia

nocietinajumi.xlsx
34 fortifications (name, address, coordinates and description in LV, EN, DE languages)
pieminekli.xlsx
29 monuments (name, address, coordinates and description in LV, EN, DE languages)
kapi.xlsx
249 war graves and memorials (name, address, coordinates and description in LV, EN, DE languages)

Recommended reading

 • Altbergs T., Biedriņš. A., Punculs D., Tukišs A. Lauku platuma dzelzceļi – Mazbānītis de facto. Ventspils muzejs, 2019.
 • Andersons E. Latvijas bruņotie spēki un to priekšvēsture. Toronto: Daugavas Vanagu centrālais apgāds, 1983.
 • Andersons, E. Latviešu lielgaballaivu bataljoni Krimas karā. Tilts, Nr.98./99. 1969.
 • Attēlu, foto, pastkaršu un citu datu kolekcija: https://www.omnia.ie/
 • Baltiņš K. Strēlnieku pulku priekšteči. Militārais apskats. 1934.
 • Bangerskis, R. Daugavgrīvas cietokšņa Mangaļsalas nocietināto pozīciju rajona robežu apzīmējums un noteikumi šā rajona apmeklēšanai. Valdības Vēstnesis, Nr.251. 1925.
 • Bedrītis A. Laikmeta griežos Sējā un Inčukalnā. Darba balss, Nr.136. 1968.
 • Brūvelis E. Latviešu leģionāri. Daugavas vanagi, 2005.
 • Cēsu kaujas Feisbukā: https://www.facebook.com/cesisbattle
 • Ciganovs J. Somijas Jēgeru gaitas Latvijā. Tēvijas sargs, 2018, februāris. Pieejams: http://doc.mod.gov.lv/lv/ts/2018/2/30/
 • Deviņu vīru spēks, grāmata: https://www.mk.gov.lv/lv/gramata-devinu-viru-speks
 • Dribins L. Ebreji Latvijā (Otrais papildinātais izdevums). Rīga: Elpa, 2002.
 • eBay.com – vēsturisko fotoattēlu, pastkaršu, karšu u.c. vēsturiski avoti;
 • E – grāmata un video stundas par Nacionālo partizānu kustību Lubānas apkaimē un Latgalē, kā arī Broņislavu Martuževu “Broņislavas Martuževas Likteņgaitu klade”: https://baltielaci.wordpress.com/blog/   
 • Eserts M. Dzelzs karavīri jeb Latvijas kaujas mašīnu vēsture. 1998.
 • Felder B.M. Das Unternehmen “Wildkatze”. Der SS-Jagdverband Ost und die Vorbereitungen von antisowjetischen Partisanen in Lettland (1944–1945).
 • Gelderiņš E. Latvijas armijas ietērps, atšķirības zīmes un to nēsāšanas noteikumi. Latvijas Kara muzejs. 2007.
 • Hartmanis J. Latviešu strēlnieki kaujā pie Smārdes. Pieejams: http://latviesustrelniekusaraksts.lv/Kaujas_darbiba/Book_5.html
 • Hījumā salas militārais mantojums: https://mil.hiiumaa.ee/
 • Igaunijas Kara muzejs: https://esm.ee/  
 • Igaunijas Nacionālā arhīva foto albums: https://www.flickr.com/photos/national_archives_of_estonia/albums
 • Kangeris K. Trešā Reiha dokumenti par ebreju situāciju Latvijā. Holokausta izpēte Latvija. Rīga: Latvijas Universitātes Latvijas vēstures institūts, 2004.
 • Kaļķis J. Br. auto izmantošana uzbrukuma kaujā. Militārais apskats, Nr.3. 1934.
 • Klimovičs A. Personiskā Latvija. Divdesmitā gadsimta stāsti. Dienas grāmata, Rīga, 2011.
 • Kovtuņenko R. Neatzītie karavīri. Kaujas virsnieka stāsts. Aplis, Rīga, 2004.
 • Kultūras pieminekļu saraksts: https://is.mantojums.lv/
 • Kurland Kessel: http://www.kurland-kessel.de/default.html  
 • Lancmanis I. Reiz Liepu kalnā. Māksla, Nr.5., 2006.
 • Latvijas Kara muzejs Facebook: https://www.facebook.com/LatvijasKaraMuzejs
 • Latvijas Okupācijas muzeja gadagrāmata. Atbrīvotāji kā iekarotāji. Rīga: Latvijas Okupācijas muzeja biedrība. 2006.
 • Lāce Dz. Zvārde gadsimtu griežos. 2017.
 • Latvijas armijas komandieri. Jumava, 2018.
 • Latvijas Nacionālās bibliotēkas resursi:
 • Kartes, t.sk. militārās: https://dom.lndb.lv/data/obj/27462.html
 • Attēlu – foto un pastkaršu datu kolekcija: https://atteli.lndb.lv/
 • Periodika: http://periodika.lv/
 • Grāmatas: http://gramatas.lndb.lv/
 • Letonikas multivide (attēli, audioieraksti, videofragmenti): https://www.letonika.lv/groups/default.aspx?g=3
 • Vēsturiskie skaņu ieraksti, t.sk. kara dziesmas: https://audio.lndb.lv/
 • Zudusī Latvija (foto datu bāze): https://www.zudusilatvija.lv/
 • Latvijas Nacionālās bibliotēkas kopējais meklētājs (visas datu bāzes kopā): https://www.lndb.lv/
 • Meklēt ar primo: https://lnb.lv/lv/katalogi-un-datubazes/primo
 • Latvijas teritorijā esošie kara kapi: http://www.bkkomiteja.lv/kapi/
 • Latviešu karavīrs stāsta. Apkopojis A. Elgūts. Elmāra Saulīša apgāds, Rīga, 1944.
 • Latviešu karavīru kapi un piemiņas vietas: https://karavirukapi.blogspot.com/
 • Latviešu strēlnieku saraksts: http://latviesustrelniekusaraksts.lv/Saraksts/
 • Latviešu veco strēlnieku biedrības izdevumus. Latviešu strēlnieki. Vēsturiskie materiāli un atmiņas 1. daļa. Rīga: Armijas spiestuve, 1929.
 • Lismanis J. 1915. – 1920. Kauju un kritušo karavīru piemiņai, N.I.M.S., 1999.
 • Militāro arheologu grupa Facebook: https://www.facebook.com/Legenda.Diggers
 • Padomju mantojums: http://sovietheritage.blogspot.com/
 • Pirmais pasaules karš (krievu valodā): https://gwar.mil.ru/
 • Pirmā pasaules kara piemiņas vietas Latvijā (karte): http://www.karamuzejs.lv/km_karte/muzejs_sakums.aspx?fbclid=IwAR2qzqwiWflkXomtU5mdr2q5rINbTsgIECO31UzoRdQbVCta685eI0ted-c
 • Priedītis E. Latvijas kara flote. 1919-1940. Rīga: Tipogrāfija Citrons, 2004.
 • Radziņš P. Latvijas atbrīvošanas karš. R: Avots. 1990.
 • Remess A., Raķis J., Noslēpumainā Karosta. Latvijas mediji. 2019.
 • SARGS.LV: https://www.sargs.lv/lv/vesture
 • Slēgtās zonas stāsti: tradīciju burtnīca. Rīga., 2013.
 • Tautas atmiņa par 2. pasaules karu (krievu val.): https://pamyat-naroda.ru
 • Time&Note: https://timenote.info/
 • Totalitārie okupācijas režīmi Latvijā 1940.–1964. gadā. (Latvijas vēsturnieku komisijas raksti, 13.sēj.). Rīga: Latvijas vēstures institūta apgāds, 2004.
 • Turčinskis Z., Ziemeļlatgales “Neatkarības vienība”. Latvijas mediji., 2021.;
 • Turčinskis, Z. Vācu abvērgrupas 212 izlūku-diversantu skolā apmācītie latgaliešu diversanti. Latvijas Vēstures Institūta Žurnāls, Nr.4, 2004.;
 • Upmalis I. Latvija padomju militāristu varā. Latvijas okupācijas izpētes biedrība. 2011.;
 • Upmalis, I., Tilgass, E., Dinevičs, J., Gorbunovs, A. Latvija - PSRS karabāze. Rīga: Zelta grauds, 2006.
 • Urban Explorian team: https://diggers.lv/
 • Vēsturiski informatīva vietne par latviešu strēlniekiem: https://www.dveseluputenis.lv/lv/
 • Zaļkalns A. Tauta neaizmirst. Padomju zeme (Limbaži), Nr. 136. 1960.
 • Zariņš K. Aizmirstie karavīri: Daugavgrīvas cietokšņa latviešu zemessargi. Sargs.lv, 2015. Pieejams: https://www.sargs.lv/lv/pirmais-pasaules-kars/2015-04-15/aizmirstie-karaviri-daugavgrivas-cietoksna-latviesu-zemessargi
 • Ziemassvētku kauju muzejs: http://www.karamuzejs.lv/lv/zm.aspx
 • Мелконов Ю. Пушки Kурляндсково берега. 2005.

Cartographic materials

 • Lauku ceļotājs: https://www.celotajs.lv/lv
 • Jūrtaka, Mežtaka: https://baltictrails.eu/lv
 • Google maps: https://www.google.com/maps
 • Open street maps: https://www.openstreetmap.org/
 • Google Earth: https://earth.google.com/web/
 • BalticMaps: https://www.balticmaps.eu/lv/
 • LĢIA kartes: https://kartes.lgia.gov.lv/
 • Latvijas Valsts mežu kartes: https://www.lvmgeo.lv/kartes
 • Kadastrs.lv: https://www.kadastrs.lv/
 • Latvijas Nacionālās bibliotēkas kartogrāfiskie resursi (sk. iepriekšējo bloku)
 • Vēsture doties: https://vesture.dodies.lv/

Other sources

 • Jēgers A. Jauktās realitātes izmantošana tūrisma produktu veidošanā. Bakalaura darbs. Valmiera, 2017.g.  http://darbi.va.lv/darbi/jegers_armands_bakalaura_darbs_2017.pdf 
 • Raidījums “Zinātne tuvplānā”. Tēma – militārais mantojums. https://www.youtube.com/watch?v=rkln2E7u_Dw&t=1984s
 • Sprādzienbīstami priekšmeti: https://www.mil.lv/en/node/249  
 • Tumšais tūrisms: https://www.dark-tourism.com/