II WW2

Bēgļu laivas no Kurzemes piekrastes uz Zviedriju

Beglu_laivas_Marsruta_shema-2048x1120px-_3.jpg
1-Mazirbe-mūsdienas.jpg
11-lietuviešu-karavīri-Ziemupe.jpg
2-latviešu-bēgļu-pārcelāji.jpg
7-Vārve-mūsdienas.jpg
8-Cerību-bura-1.jpg
8-latviešu-bēgļu-pārcēlāji.jpg
9-Centība-no-Bambaļiem-piestāj-Hervikenā-Gotlandē-101144.jpg
Kurzeme
Duration: 3 days
Mazirbe-Staldzene-Ventspils-Vārve-Jūrkalne-Pāvilosta

Latvijas Centrālās padomes Ventspils sakaru grupas darbības un piemiņas vietas, kas veltītas slepenajām bēgļu laivu akcijām no Kurzemes piekrastes uz Gotlandi Zviedrijā.

What the tour includes

Viens no nozīmīgākajiem Latvijas pretošanās kustības veikumiem Otrā pasaules kara gados bija nelegālās bēgļu laivu kustības organizēšana no Kurzemes piekrastes uz Gotlandi. Pateicoties 1943. gada 13. augustā nelegāli Rīgā izveidotās Latvijas Centrālās padomes (LCP) aktivitātēm, līdz pat kara beigām Zviedrijā ļāva nonākt vairāk nekā pusei no aptuveni 4500 latviešu bēgļu.

Īpaši masveidīga nelegālā laivu kustība kļuva 1944. gada augustā, vislielāko intensitāti tā sasniedza septembrī-oktobrī, un ar mazākiem panākumiem turpinājās līdz pat nacionālsociālistiskās Vācijas kapitulācijai 1945. gada 8. maijā.

No 1944. gada janvāra līdz 1945. gada martam ar Zviedrijas Aizsardzības štāba C biroja atbalstu uz Latviju notika 37 laivu braucieni, bet no 1944. gada jūnija līdz septembrim vismaz 18 ASV Kara bēgļu padomes finansētās laivas devās pēc bēgļiem no Latvijas. 2077 bēgļu Zviedrijā nonāca privāti, bet 2541 cilvēks te nokļuva LCP organizēto laivu akciju rezultātā.

Maršruts sagatavots sadarbībā ar Valsts pētījumu programmas projektu "Neatkarības arheoloģija: jaunas pieejas nacionālajai pretestības vēsturei Latvijā" (Nr. VPP-LETONIKA-2021/2-0003) un Latvijas Okupācijas muzeja projektu “Pierādījumos balstītas informācijas par Latvijas vēstures notikumiem popularizēšana”. Pasākuma īstenošanu finansiāli atbalsta Kultūras ministrija.