On the crimes of the Red Army soldiers in Tukums.

Several monuments to the Red Army have been erected in Tukums during the Soviet occupation. Today, they have still not lost their former Soviet ideological goals and continue to create the myth of the Red Army as liberators. There are many sources for the crimes of Red Army soldiers. One group of sources can be found in local newspapers, which vividly describe the Red Army's permissiveness and the scale of the crime.

(..) In Tukums, the Red Army killed several inhabitants [..] In these days and later, the Red Army raped women on a large scale. The works of power were carried out even on girls aged 12-14 [..] The Red Army took time for passers-by on the street, and when it was said, they took the clock. For many, wedding rings have been removed, bicycles have been taken away. It often happened that a Red Army shot into the air as he entered the house and then robbed the intimidated residents. (..).

(..) Almost no houses of Tukums residents have remained unattended. Watches, valuables, vodka, jam, honey - were the main values sought by [..] The Red Army detained approx. 30 years old woman and asked: "Pakaži zubi!" The man opened his mouth with several golden teeth. Mongolia, without thinking much, broke his unfortunate mouth out of the street and left (..) "

Used sources and references:

Newspaper "Tukums news". It's gone. August 29, 1944

Related timeline

Related topics

Related objects

Monument for the Freedom-Fighters

Atrodas Tukumā, Mālkalnā, Jelgavas ielā 15A.

Piemineklis atklāts 1975. gadā, lai izceltu Sarkanās armijas nopelnus 2. pasaules kara laikā. Tas kalpoja par padomju ideoloģijas un propagandas līdzekli, simboliski nostiprinot okupācijas režīma klātbūtni Latvijā un veidojot mītu par Padomju varu kā “atbrīvotājiem”. Pieminekļa autore ir tēlniece un Tukuma novadniece Arta Dumpe.

Pēc Vācijas kapitulācijas 1945. gada 8. maijā, Sarkanā armija Kurzemi uztvēra kā pretiniekam atkarotu teritoriju nevis atbrīvotu PSRS daļu. Kurzemes iedzīvotāji bija ienaidnieki un par kara trofejām tika uzskatīts viņu īpašums. Represīvās iestādes un armija sāka „Kurzemes tīrīšanu”. Tika aizturēti, reģistrēti un pārbaudīti  16 – 60 gadus vecie vīrieši. Bīstamības ziņā Kurzemes iedzīvotāji – vīrieši – tika pielīdzināti kapitulējušās Vācijas militārpersonām. Sākās Sarkanās armijas visatļautība un noziegumu vilnis – slepkavības, izvarošanas, laupīšanas, aresti un „cilvēku pazušanas”. Vienīgā bruņotā pretošanās bija no Nacionālo partizānu grupām. Padomju iestādes izveidoja iznīcinātāju bataljonus, tostarp, Tukuma apriņķī, lai likvidētu jebkādu pretdarbību. Vardarbības un terora vilnis savu kulmināciju sasniedza 1949. gadā,  kad visā Latvijā notika iedzīvotāju deportācijas.

Mūsdienās var aplūkot pieminekli. Tā simboliskā nozīme tiek skaidrota dažādi - cīņas aina vai māte, kas satur pretējās pusēs karojošos dēlus. Piemineklis uzstādīts kalnā, no kura paveras iespaidīgs skats.