Aidu võidualtari lugu

Lugu Aidu Vabadussõja võidualtari lõhkumisest ning selle jäänuste ajaloost.

Eesti okupeerimise järel purustati ka Aidu Võidualtar, teo toimepanijaks sama mees, keda teame Põltsamaa mälestusmärgi lõhkujana (nimesid nimelt ei nimeta). Mitmedki inimesed lasid ennast poollõhutud altari juures 1950. aastatel pildistada. Täitsa maatasa tehti mälestusmärk alles 1965. aastal, kuid seegi polnud loo lõpp. Nimelt õgvendati 1970. aastal maanteed nii, et see enam külast läbi ei läinud. Seda aega mäletab allakirjutanugi, sest elas toona vana tee ääres meiereis.

Mida aga ei teadnud, on see, et vana tee põllustamise käigus likvideeriti altari jäänused täielikult ja leiti vundamendist dokumentidega hülss, mille rajajad olid sinna pannud. Vundamenti olla omal ajal müüritud ka lahinguväljalt leitud mõõk, kuid selle leidmisest või mitteleidmisest pole kuulda olnud. Hülss olla viidud teedevalitsusse, Aidu küla mees Ants Aaman näinud seda teedevalitsuses aknalaual ja võtnud ära, hoidnud seda 19 aastat enda käes ja andnud siis altari taastajatele, täpsemalt Heinrich Sellakule. Põdra sovhoosi mehed taastasid Võidualtari 1989. aasta Võidupühaks. Esimese altari vundamendis olnud dokumentidest tehti koopiad, mis on nüüd uue hülsiga vundamendis. Originaal, mille oli kirjutanud Johannes Nõmmik, Aidu küla Muti talu peremees ja Kaitseliidu Kurista kompanii pealik, anti aga üle tema tütrele Lindale.

Aidu küla inimesed jätkasid ka traditsiooni süüdata altaritel tuled eelpoolmainitud tähtpäevadel – Aidu lahingu algus- ja lõpukuupäeval, Eesti Vabariigi aastapäeval ning Võidupühal. 

Used sources and references:

Põltsamaa muuseum. Vt: https://muuseum.visitpoltsamaa.com/lugusid-poltsamaalt/aidu-lahingu-voidualtar/

Related objects

Altar of Victory in Aidu

The Altar of Victory is situated next to the former dairy on Vaadu Farm in Aidu, by the Jõgeva-Põltsamaa road.

It is a monument to the War of Independence. This monument marks the furthest point a Red Army soldier advanced.

The monument designed by Eduard Järve was unveiled on 23 June 1929. In 1932 two oak trees were planted near the monument, one of which has survived.  On 4 January 1934 the 2nd Infantry Battalion replanted an oak tree brought from Aidu on the square at Lembitu barracks in Tartu in honour of the battle of Aidu.

On 4 January 1934, the 2nd Infantry Battalion uprooted one of the oak trees in Aidu and replanted it on the square in front of the Lembitu barracks in Tartu in memory of the Battle of Aidu. The monument was blown to pieces in 1940 before being completely destroyed in 1965. The current copy of the original monument was unveiled on 23 June 1989.