JAK-28 lennuki restuareerimine

1990ndate algul jätsid lahkuvad Nõukogude väed Pärnu lennuväljale maha kaks täiesti kompleksset, aga lennuressursi ammendanud lennukit JAK-28. Nõukogude ohvitserid ei olnud lubanud sõduritel lennukeid ära räsida, kahjuks rüüstasid neid aga kohalikud inimesed. Hiljem saatsid asjahuvilised kodanikud lennundusmuuseumile pilte, et sellise lennuki jäänused on Pärnus võssa kasvanud. Lennundusmuuseumil õnnestus  sai JAK-28 jäänused endale saada ja EAS-i tugiprogrammide abil restaureerisid Estonian Air’i plekksepad selle 2009. aastal eksponaadiks. Tähelepanu väärib, et üks vähestest allesjäänud seadmetest oli lennuki ninaradar, mis on teadaolevalt suurim sellel ajal Nõukogude lennukitele monteeritud radar.

Storyteller: Mati Meos; Wrote down this story: Margit Säre
JAK-28jäänusedjõudsidlennundusmuuseumi.jpg
JAK-28restaureeritudlennundusmuuseumis.jpg